„CRĂCIUN - NAȘTEREA DOMNULUI HRISTOS"

Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: „Unde este regele iudeilor, Cel Care S-a născut? Căci am văzut steaua Lui la Răsărit și am venit să ne închinăm Lui!". Și auzind regele Irod, s-a tulburat și tot Ierusalimul odată cu El.

Și adunând pe toți arhiereii și cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: „Unde este să se nască Hristos?" Iar ei au zis: „În Betleemul Iudeii, că așa este scris de prooroci: „Și tu Betleeme, pământul lui Iuda, nu ești nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși Conducătorul, care va paște peste poporul Meu Israel".

Atunci Irod, chemând în ascuns magii, a aflat de la ei lămurit la ce vreme s-a arătat steaua. Și trimițindu-i la Betleem, le-a zis: „Mergeți și cercetați cu de-amănuntul despre Prunc și, dacă Îl veți afla, vestiți-mi și mie, ca venind și eu să mă închin Lui".

Iar ei, ascultând pe rege, au plecat și iată steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit și a stat deasupra, unde era Pruncul. Și văzând steaua s-au bucurat cu bucurie foarte mare. Și intrând în casă, au văzut pe prunc, împreună cu Maria, mama Lui, și, căzând la pământ, s-au închinat Lui;

Și deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, smirnă și tămâie. Iar luând înștiințare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor.

Evanghelia după Matei cap. 2, vers. 1-12

***

„RĂSUNĂ ÎNSPRE SEARĂ / AL CLOPOTELOR CÂNT, / CĂ VINE, VINE IARĂ / IISUS PE-ACEST PĂMÂNT. / EL VINE-N LEAGĂN VERDE, / DE ÎNGERAȘI PURTAT, / SĂ SCAPE LUMEA ÎNTREAGĂ / DE RĂU ȘI DE PĂCAT".

- Colind străbun -

***

Într-una din galeriile de pictură ale Europei, se află un tablou mai aparte. Tabloul reprezintă scena Nașterii Domnului, într-un peisaj bine cunoscut: Maria Fecioara, dreptul Iosif, păstorii, ieslea și staulul de vite. Toate acestea se deosebesc destul de greu în umbrele nopții, în care s-a petrecut marea taină a creștinătății. Și, totuși de unde vine lumina? Ea nu vine de la sfeșnicul cu lumânări, nici de la luna pictată sau de la cer. Toată lumina strălucitoare vine de la fața Pruncului, Care se vede culcat pe o mână de paie la mijloc, ca de la un mic soare căzut pe pământ. Pictorul a reușit să picteze cu măiestrie și mare inspirație tot înțelesul evenimentului petrecut în Betleem, înțeles pe care sfânta noastră Biserică îl cântă, cu atâta bucurie, de Crăciun: „NAȘTEREA TA, HRISTOASE, DUMNEZEUL NOSTRU, RĂSĂRIT-A LUMII LUMINA CUNOȘTINȚEI...".

P.S. Rămâneți „gazde cititoare" / Cu colinda veseloasă, / Ca Nașterea lui Hristos / Să vă fie de folos! „LA ANUL ȘI LA MULȚI ANI!"

„Crăciun fericit!" și „La mulți ani!" tuturor acelora care poartă numele lui Crăciun sau Crăciunița și tuturor cititorilor ziarului „Cuvântul liber", precum și „OSTENITORILOR" acestui cotidian în frunte cu redactorul-șef, patriotul LAZĂR LĂDARIU. (n.a.)

„TOT BINELE ȘI FERICIREA, FRAȚILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI!"

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu