1.500 euro/an pentru fermierii care își cedează exploatația agricolă

Distribuie pe:

Până în 15 mai 2017 va fi deschisă prima sesiune de depunere a proiectelor pentru submăsura (sM) 6.5 „Schema pentru micii fermieri" din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR 2020).

Pot beneficia de această submăsură fermierii care au aplicat cel puțin un an Schema simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I, implementată prin APIA, și care doresc să cedeze exploatația agricolă prin contract de arendă pe minim 20 de ani sau prin contract de vânzare - cumpărare. Aceștia sunt eligibili pentru a încasa o primă de până la 1.500 euro/an, care va fi plătită până în decembrie 2020. Valoarea primei anuale ce le revine beneficiarilor sM 6.5 este mai mare cu 20% față de suma primită în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri. La prima anuală se vor adăuga sumele primite din arendă sau în urma vânzării exploatației. Totodată, prin această submăsură sunt sprijinite activ eforturile fermierilor care doresc să-și mărească exploatația agricolă. Accesarea submăsurii și succesul implementării presupune existența unei relații contractuale între doi fermieri. Astfel, deși sunt plătiți cei care cedează exploatația, criteriile de selecție îi au în vedere și pe cei care preiau exploatațiile, fiind prioritizate acele transferuri de teren agricol care au ca efect, pe lângă mărirea suprafeței exploatate și comasarea terenurilor agricole. Sprijinul oferit este o oportunitate pentru dezvoltarea unor exploatații mai puternice, care să beneficieze de fonduri europene pentru investiții. Alocarea disponibilă aferentă primei sesiuni de depunere de proiecte pentru submăsura 6.5 este de 112,33 milioane de euro, se arată în Comunicatul de presă emis de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Pentru a beneficia de sprijin este necesar ca solicitantul să îndeplinească unele condiții: să fi aplicat cel puțin un an Schema simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I; să prezinte documente care să dovedească dreptul de proprietate; fermierul trebuie să transfere definitiv către alt fermier întreaga exploatație și drepturile de plată corespunzătoare (prin contract de vânzare-cumpărare, act de donație și/sau contract de arendă încheiat pe o perioadă de minimum 20 de ani, începând cu anul depunerii cererii de finanțare).

Selecția va avea la bază principiul dimensiunii fermei transferate, prin prioritizarea celor mai mari exploatații (maxim 30 puncte), principiul comasării exploatațiilor (maxim 60 de puncte), principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate (maxim 5 puncte) și principiul dreptului real de proprietate (maxim 5 puncte).

Documentul AFIR prevede și că sprijinul public nerambursabil se acordă anual, începând cu data transferului și până în 31 decembrie 2020.

Lasă un comentariu