Facilități oferite șomerilor

Articolul 72 din Legea nr. 76/2002 prevede că persoanele cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizația de șomaj potrivit legii și care se angajează cu normă întreagă, conform prevederilor legale în vigoare și, ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizației de șomaj, beneficiază, din momentul angajării și până la sfârșitul perioadei pentru care erau îndreptățite să primească indemnizația de șomaj, de o sumă lunară reprezentând 30% din cuantumul indemnizației de șomaj, stabilită, și după caz, reactualizată conform legii. Aceasta se acordă din bugetul asigurărilor de șomaj.

Persoanele prevăzute la art. 72 din actul normativ menționat anterior beneficiază de această sumă și în situația în care, în perioada pentru care au dreptul la indemnizația de șomaj, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator și se încadrează, cu normă întreagă, în termen de 30 de zile, la un alt angajator.

Prevederile art. 72 nu se aplică și în situația în care persoanele se încadrează la angajatori cu care au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii doi ani, precum și persoanelor pentru care plata indemnizației de șomaj a fost suspendată, iar ulterior, în urma schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizației de șomaj încetează.

Șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care nu beneficiază de indemnizația de șomaj, li se acordă prima de activare. Aceasta are o valoare de 500 de lei, neimpozabili, și beneficiază de ea în situația în care angajarea se face cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de trei luni. Prima de activare nu se cumulează cu prima de încadrare și cu prima de instalare, prevăzute la art. 73 (1), alin. 1, respectiv art. 75 din Legea nr. 76/2002 a sistemului asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aflăm de la Gheorghe ȘTEF, director executiv la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș.

Lasă un comentariu