Comunicat de presă - A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Tîrgu Mureș"

În data de 29 mai 2017, la sediul Muzeului de Științele Naturii din Tîrgu Mureș a avut loc semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Tîrgu Mureș", beneficiar - Județul Mureș.

Valoarea totală a proiectului este de 11.273.740,86 lei, din care:

- asistența financiară nerambursabilă solicitată: 9.201.073,17 lei

- contribuția beneficiarului 2.072.667,69 lei, incluzând:

• contribuția beneficiarului la cheltuieli eligibile 187.777,00

• contribuția beneficiarului la cheltuieli neeligibile 1.884.890,69 lei, inclusiv TVA aferent

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Autoritatea de Management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), iar Organismul Intermediar fiind Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru).

Principalele activități care se vor derula în cadrul proiectului sunt:

a. Restaurarea clădirii monument istoric

b. Realizarea unei săli didactice

c. Realizarea accesului persoanelor cu dizabilități

d. Iluminat arhitectural al clădirii

e. Construirea unei sere și alee senzorială

f. Dotarea cu mobilier specific pentru expunerea patrimoniului cultural mobil

g. Achiziționarea de noi exponate

h. Digitizarea obiectivului de patrimoniu

i. Activități de marketing

Termen de implementare a proiectului: 27 martie 2022

 

PREȘEDINTE Péter Ferenc

 

Inițiativă locală. Dezvoltare Regională. www.inforegio.ro

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Date de contact beneficiar: Piața Victoriei, nr.1, Tel: 0265-26.32.11, Fax: 0265-26.87.18, email: cjmures@cjmures.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Lasă un comentariu