Agențiile de turism vor suporta cheltuielile cu repatrierea clienților!

Potrivit unui proiect de ordonanță de urgență, elaborat de Ministerul Turismului, agențiile de turism vor fi obligate să returneze turiștilor contravaloarea pachetelor achiziționate, în situația în care operatorii se află în dificultate financiară.

În plus, proiectul prevede și suportarea cheltuielilor de repatriere, dacă în pachetele turistice vândute este inclus și transportul. În caz contrar, agențiile de turism vor fi amendate cu 14.500 lei (față de nivelul actual de 400 - 1000 lei).

„Prezentul act normativ, prin modificările aduse, oferă posibilitatea de a răspunde cu celeritate cerințelor Comisiei Europene, privind obligațiile ce ne revin ca stat membru al UE, luând în considerare Dosarul EU Pilot 7052/14/JUST, prin care România a fost notificată să intervină de urgență asupra cadrului de reglementare privind protecția turiștilor, în calitate de consumatori finali, asupra eliminării riscului de nerambursare a sumelor achitate sau de nerepatriere a acestora, în cazul în care agențiile de turism sunt în dificultate financiară.

Agențiile de turism cu sediul pe teritoriul național, care comercializează către consumatori persoane fizice pachete de servicii turistice sau componente ale acestora au obligația să asigure furnizarea serviciilor turistice sau rambursarea tuturor plăților efectuate de către sau pe seama turiștilor, în măsura în care respectivele servicii contractate nu sunt furnizate ca urmare a faptului că agenția de turism se află în dificultate financiară, definită potrivit legii.

În cazul în care în contractul privind comercializarea pachetului de servicii turistice este inclus transportul de pasageri, agenția de turism asigură și garanții pentru repatrierea turiștilor.

Sistemele de garantare a răspunderii agențiilor de turism pentru furnizarea serviciilor turistice către consumator sunt reprezentate de scrisori de garanție bancară, polițe de asigurare sau alte instrumente de garantare legal constituite, care pot funcționa în paralel sau asociat.

Garanția se referă la valorile plăților efectuate de către sau pe seama turiștilor în legătură cu serviciile turistice, ținând cont de perioada scursă între avansurile plătite și plățile finale și finalizarea furnizării serviciilor. Garanția trebuie să acopere și costurile estimate ale repatrierii. Suma asigurată și modalitatea de organizare și funcționare a sistemelor de garantare se stabilesc prin ordin al Ministrului Turismului și norme ale Autorității de Supraveghere Financiară", se arată în proiectul de ordonanță, aflat în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Turismului. 

Lasă un comentariu