Poezia populară la Reghin, prilej de recunoaștere a tezaurelor umane vii

Muzeul Etnografic din Reghin este instituția care s-a remarcat pe plan județean și național  în mod excepțional, sub conducerea dnei cercetător științific Maria Borzan.

Paleta ofertelor cultural-științifice dar și artistice s-a îmbogățit cu evenimente inedite, colaborările dintre instituțiile din oraș și restul țării s-au intensificat, de câștigat având toți aceia care iubesc tradiția poporului român și mențin punți de comunicare și prietenie întru desăvârșire spirituală.

Între activitățile care mă leagă de hărnicia și reușitele acestei doamne cu care Reghinul se mândrește este și Concursul Național de Poezie Populară pe care de mulți ani îl organizează cu eforturi deosebite, trecând peste toate umbrele care ar abate-o din calea ei.

Dezvoltând relații speciale, profesionale dar și de prietenie, cu colegi din alte muzee, între care Muzeul Satului Bănățean - prin dna dr. etnolog Maria Mândroane, înscriindu-se în rețeaua acelora care descoperă și promovează tezaurele umane vii - poeți populari, rapsozi, meșteri s. a. - dna Maria Borzan a adus sufletul satului românesc în primplanul activității sale.

De-a lungul timpului a descoperit multe persoane speciale, talentate, cu drag de neam, cu drag de limbă românească, cu drag de glie, pe care le-a instruit, recomandat și promovat în toată țara, însoțindu-le la evenimente culturale și ajutându-le să se remarce în mod evident, lucru  care i-a reușit de fiecare dată.

Pentru acestea a tipărit antologii sau cărți de autor, a realizat filme, a scris articole, a înființat colecții în aer liber sau la casele proprii din satele lor.

Mă întreb ce o mână în luptă pe această doamnă specială ? Mă întreb cât din sufletul său împărțit cu căldură, ca o pâine caldă, cu toți animatorii satelor, a reușit să recupereze?

Sunt oameni predestinați unor meserii. Prin vocație reușesc să amprenteze locurile pe unde trec, dar și memoria oamenilor pe care-i întâlnesc. În panoplia acestora se înscrie și dna Maria Borzan.

Toți cei care în decursul anilor au beneficiat de susținerea dânsei, toți cei care au participat la mișcarea culturală declanșată de ea - de  promovare a creatorilor de poezie populară și a rapsozilor, eveniment pentru care facem referință în mod special cu această ocazie îi datorează nu doar timp și energie, dar și recunoștință.

Fără efortul dnei Maria Borzan, satul din împrejurimile Reghinului, dar mai ales oamenii care-l locuiesc, ar fi rămas în uitare, în tăcere, în pierire. Oriunde te duci prin satele de pe Valea Mureșului Superior, de pe Valea Luțului, de pe Valea Gurghiului sau de pe Valea Beicii, oamenii o cunosc, o respectă, o prețuiesc. De fapt, dna Maria Borzan este adevăratul tezaur uman viu.

Felicitări și multă sănătate!

Lasă un comentariu