Sfințirea Bisericii Schitului Dumbrăvioara

Distribuie pe:

De zeci de ani, în mersul călătorului care pășește de la Reghin spre Târgu-Mureș, se întâlnește în cale o oază de intensă spiritualitate și leagăn al românismului curat și sănătos. Este vechea vatră a schitului Dumbrăvioara, ridicat de un vrednic fiu al acestor meleaguri binecuvântate, cel care a fost cel dintâi patriarh al României reîntregite, Dr. Elie Miron Cristea, cel născut pe frumoasele plaiuri ale Topliței Române. Schitul Dumbrăvioara este întemeiat în anul 1930 de Patriarhul Miron Cristea, ca metoc al mănăstirii „Sfântul Ilie" Toplița, care este ctitoria aceluiași întâi Patriarh al României. Schitul Dumbrăvioara are două hramuri: Sfinții Împărați Constantin și Elena (21 mai) și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (8 noiembrie). Obștea viețuitorilor schitului Dumbrăvioara este condusă în prezent de Prea Cuviosul Părinte Protosinghel Teodosie Colceru (în calitate de egumen), un monah tânăr, harnic, cu multă dragoste față de Dumnezeu, de Biserică și de oameni. Mulțime mare de pelerini trec pragul acestui sfânt locaș mănăstiresc, unde găsesc liniște sufletească și alinare pentru toate încercările acestei vieți.

Duminică, 20 august 2017 a fost o zi specială, sfântă și binecuvântată pentru Schitul Dumbrăvioara, întrucât în această zi a avut loc sfințirea bisericii acestui schit, prilej potrivit pentru clerici și credincioși de a lua drumul spre acest locaș de închinăciune, pentru a înălța rugăciuni către Atotputernicul Dumnezeu. A fost o atmosferă duhovnicească deosebită, pătrunsă de fiorul sfânt al slujbelor care au avut loc cu acest prilej.

Pentru început a avut loc slujba de sfințire a bisericii, săvârșită de Preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei și Preasfințitul Ignatie Mureșeanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. După slujba de sfințire a bisericii, Preasfințitul Andrei a vorbit despre însemnătatea acestei rânduieli liturgice, după care i-a acordat Protosinghelului Teodosie distincția Crucea eparhială pentru clerici. S-a săvârșit apoi Sfânta Liturghie Arhierească de către cei doi ierarhi, în mijlocul unui sobor de preoți, diaconi și călugări. După săvârșirea Sfintei Liturghii, Preasfințitul Ignatie Mureșeanul a rostit un cuvânt de învățătură, prin care a sădit în sufletele celor prezenți dragostea de Dumnezeu, de Sfânta Biserică, a semănat cuvântul Evangheliei pentru a aduce mângâiere sufletească, întărire în credință și înălțare duhovnicească. Au urmat și alte cuvântări, care au avut menirea de a întregi această sărbătoare de suflet.

Așadar, ziua de 20 august 2017 a devenit o zi istorică pentru Schitul Dumbrăvioara și pentru această parte de țară, întrucât biserica schitului a îmbrăcat haina sfințeniei prin sfintele slujbe care au avut loc și care au prilejuit momente de bucurie sfântă, rugăciune profundă, înălțare sufletească și împlinire duhovnicească. Schitul Dumbrăvioara, ctitoria primului Patriarh al României, Elie Miron Cristea, a constituit de-a lungul veacurilor și continuă și pe mai departe să reprezinte un izvor viu de adăpare pentru sufletele însetate după Hristos, un loc sfânt și binecuvântat unde munca se împletește în mod armonios cu rugăciunea, un popas duhovnicesc pentru credincioșii de pretutindeni care se opresc aici măcar și pentru câteva clipe. În viețuirea și rânduiala Schitului Dumbrăvioara descoperim virtuțile care desăvârșesc pe orice creștin, cleric, monah sau laic adică: rugăciunea, munca, înfrânarea și ascultarea. Ele se identifică întru totul cu activitatea schitului, impresionând pe credincioșii care vin să ceară sfatul, rugăciunea și binecuvântarea monahilor: Teodosie, Simon, Filip și Nicandru. Acest schit va dăinui peste veacuri și va reprezenta o vatră de autentică și intensă spiritualitate ortodoxă și în același timp un leagăn al românismului. 

Lasă un comentariu