Instalarea noului protopop ortodox la Reghin

Duminică, 24 septembrie 2017, a reprezentat o zi importantă pentru comunitatea reghineană, pentru viața spiritual-duhovnicească a municipiului Reghin și a împrejurimilor sale. În această zi a avut loc instalarea noului protopop al Protopopiatului Ortodox Român Reghin.

În ziua de duminică, 24 septembrie, la Biserica „Înălțarea Domnului" (de la sediul protopopiatului) a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba-Iuliei, în mijlocul unui sobor de preoți și diaconi. După săvârșirea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Irineu, a rostit un cuvânt de învățătură, prin care a sădit în sufletele celor prezenți dragostea de Dumnezeu, de Sfânta Biserică, a semănat cuvântul Evangheliei pentru a aduce mângâiere sufletească, întărire în credință și înălțare duhovnicească. S-a referit în cuvinte elogioase la personalitatea părintelui protopop Teodor Beldean și a adresat îndemnuri noului protopop Valentin Vârva. A fost săvârșită și hirotonia întru preot a tânărului diacon Silviu Jimborean, pe seama parohiei Deleni din protopopiatul Târnăveni. Întrucât părintele protopop Teodor Beldean s-a pensionat, a avut loc instalarea unui nou cârmuitor al vieții spirituale a credincioșilor din Protopopiatul Reghin, în persoana Părintelui Valentin Vârva. La această sărbătoare au luat parte o mulțime de credincioși, fiind de față și doamna ec. Maria Precup, primarul municipiului Reghin, domnul Alexandru Câmpeanu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, precum și alte oficialități. Doamna ec. Maria Precup, primarul municipiului Reghin, i-a decernat părintelui protopop Teodor Beldean titlul de „Cetățean de onoare" al municipiului Reghin, hotărâre luată în unanimitate în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Reghin de joi 21 septembrie 2017. Doamna primar Maria Precup a vorbit extrem de elogios la adresa părintelui protopop Beldean, mulțumindu-i pentru buna colaborare și pentru toate realizările sale deosebite, a urat totodată mult succes și noului protopop în activitatea pastoral-misionară și gospodărească. Doamna Maria Precup a înmânat și o Diplomă de excelență corului Bisericii „Înălțarea Domnului" din Reghin, care de curând a aniversat 30 de ani de activitate. Părintele Teodor Beldean a mulțumit tuturor pentru cuvintele frumoase, precum și pentru rodnica colaborare de-a lungul timpului, iar părintele protopop Valentin Vârva, la început de drum, a rostit un cuvânt ziditor.

A fost un moment emoționant, încărcat de intense trăiri spiritual-duhovnicești.

Considerăm că este un prilej potrivit pentru a-i aduce părintelui protopop Teodor Beldean cele mai sincere și nobile gânduri de recunoștință, apreciere și felicitare pentru întreaga activitate pastoral-misionară, socială, administrativă a sfinției sale desfășurată în slujba sfintei noastre Biserici dreptmăritoare. Cu toate că s-a pensionat, părintele protopop Teodor Beldean va sluji pe mai departe Biserica dreptmăritoare a lui Hristos Domnul. Pilda luminoasă a vieții sale să ne fie nouă tuturor, clerici și credincioși, un îndemn permanent în muncă și în săvârșirea de fapte bune, plăcute lui Dumnezeu și folositoare dreptcredinciosului nostru popor român. În sufletul său larg, ca orizontul unei zile de vară, își vor găsi cu siguranță și de acum înainte alinare, mângâiere și ajutor toate durerile, toate lipsurile și toate necazurile fraților săi mai mici. Prea cucernice părinte protopop și dragă prietene Teodor Beldean (dragul nostru Doru) mă înclin în fața măreției personalității sfinției voastre și Îl rog pe bunul și atotputernicul Dumnezeu să vă înzestreze cu puteri sporite, să vă dăruiască din preaplinul iubirii Sale har peste har, să facă permanent din viața dumneavoastră o Liturghie după Liturghie, ca să puteți sluji și pe mai departe, cu același sârg, dăruire, evlavie, devotament și dragoste, atât Biserica strămoșească cât și sfântul nostru neam românesc. În sufletele și inimile noastre veți rămâne pentru totdeauna protopopul Teodor Beldean.

Cel care a venit la cârma Protopopiatului Ortodox Român Reghin este tânărul preot Valentin Vârva. Sfinția sa este un vrednic slujitor al lui Dumnezeu, al Bisericii și al oamenilor, este preot la înălțimea chemării sale ca păstor de suflete. Cu toate că este un preot tânăr, sfinția sa își exercită slujirea cu credință și evlavie Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, păzind în același timp cu sfințenie toate învățăturile Evangheliei, împlinind cuvintele Sfântului Apostol Pavel care zice: „Fiți următori mie precum și eu sunt lui Hristos"(I Cor. 11,1). Figura părintelui protopop Valentin Vârva, prin osârdia și râvna sa, este pilduitoare și poate constitui un izvor viu de lumină și de credință pentru preoți și credincioși. Părintele protopop a fost instalat și ca preot paroh la Biserica „Înălțarea Domnului" din Reghin, care are o tradiție istorică și spirituală aparte, iar preoții care au slujit la altarul acestui sfânt locaș sunt cei care, de-a lungul timpului sau în vremuri contemporane, i-au condus și îi conduc pe credincioși spre mântuire și spre fericirea cea veșnică în Împărăția lui Dumnezeu. La acest sfânt altar au slujit preoți vrednici de pomenire cum ar fi: protopop Galaction Șagău, Vasile Duma, plecat de aici ca episcop la Argeș cu numele Nichita Duma, Dumitru Antal, plecat de aici ca arhiereu vicar la Patriarhia din București, sub numele Emilian Antal, protopopul Ioan Maloș, decedat în 1946, Teodor Ciceu transferat la București, preot Gheorghe Pop, care s-a pensionat în anul 1987, iar din 1987 și până în prezent preot protopop Teodor Beldean, iar de acum înainte va sluji părintele protopop Valentin Vârva. Îi dorim părintelui protopop Valentin Vârva, care este chemat la această misiune sfântă, să-i dea Dumnezeu puteri sporite, înțelepciune, lumină în inimă, în minte și în gând ca să poată conduce spre mântuire turma ce-i este încredințată spre păstorire și totodată să poată cârmui destinul spiritual-duhovnicesc și treburile gospodărești-administrative din cadrul Protopopiatului Ortodox Reghin. Îi doresc părintelui protopop Valentin Vârva, care moștenește bogata tradiție spirituală din această parte de țară, multă sănătate, putere, spor duhovnicesc, slujire binecuvântată, pentru ca astfel să calce pe urmele iluștrilor săi înaintași.

Așadar, duminică, 24 septembrie 2017, a fost o zi de mare sărbătoare pentru municipiul Reghin, pentru întregul Protopopiat Ortodox Român Reghin, o sărbătoare a spiritualității românești, un moment de bucurie sfântă, de înălțare sufletească și împlinire duhovnicească.

 

Lasă un comentariu