60!

Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai" al Academiei Române, Filiala Cluj, din care face parte și Institutul târgumureșean, a împlinit 60 de ani. Un eveniment academic aniversar, sărbătorit ieri, în Sala de Oglinzi a Palatului Culturii din Târgu-Mureș, în prezența unor iluștri academicieni, distinși profesori universitari, cercetători, a unui numeros public.

60 de ani împliniți și materializați, după o temeinică cercetare, în studii și în cărți, prin acea rază luminoasă a dăruirii pentru triumful adevărului istoriei și al interesului național.

Se știe cât de armonios, cu folos național, au colaborat, în perioada interbelică, Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA) și Academia Română, ambele luptând pentru înfăptuirea idealului național, cu acea încredere în „rama icoanei Unirii", pentru împlinirea sublimului ideal al românilor. Ambele dând „podoabă limbii" românești, sub îndemn văcărescian, privind „Creșterea limbii românești / Și-a patriei cinstire", pentru biruința acelui gând luminos al lui Titu Maiorescu!

Din partea Despărțământului Central Județean Mureș al ASTREI, ca președinte al Asociațiunii mureșene, apropiindu-ne de Centenarul făuririi Marii Uniri și a României Mari, la împlinirea celor 60 de ani, le doresc prietenilor, tuturor slujitorilor cercetării existenței izvoarelor noastre românești, trudei lor, multe împliniri, lumină în suflete, bucurii și, mai ales, multă sănătate!

Împrumutând titlul celui mai frumos basm românesc, prietenilor, cercetătorilor de la Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai", le urez, cu tot dragul: „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte!".

 

Lasă un comentariu