BANII ROMÂNIEI (LVII) UN CAZ DE VULNERABILITATE A SIGURANȚEI NAȚIONALE, EVAZIUNEA ȘI CONTRAFACEREA LA ALCOOL

Aceeași tendință se regăsește și în ce privește numărul de producători de băuturi alcoolice. Astfel, față de anul 2003, când se înregistrau 152 de producători de băuturi alcoolice distilate și alcool etilic nedenaturat, în anul 2013, numărul acestora ajungea la numai 37 de producători.

Consumul mediu lunar de băuturi alcoolice a fost în anul 2013 de 2,317 litri/media lunară pe o persoană, iar în anul 2001 a înregistrat valoarea de 2,159 litri/media lunară pe o persoană.

În perioada 2001-2013, consumul de băuturi alcoolice, pe total gospodării, a cunoscut un punct minim în anul 2006 (1,995 litri/media lunară pe o persoană) și un maxim de 2,404 litri/media lunară pe o persoană în anul 2008. Aceeași evoluție a consumului de băuturi alcoolice se observă și la gospodăriile de salariați și cele de pensionari, consumul mediu al acestora apropiindu-se de media tuturor gospodăriilor în anul 2006.

Gospodăriile de agricultori au înregistrat valori ale consumului de băuturi alcoolice peste media tuturor gospodăriilor pentru întreaga perioadă analizată, cea mai mare valoare atingându-se în anul 2009, când consumul mediu lunar de băuturi alcoolice a fost de 3,299 litri pe o persoană. Nivelul mai ridicat al consumului gospodăriilor de agricultori se explică prin faptul că aceștia consumă mult din producția proprie de băuturi alcoolice.

Cel mai scăzut consum se înregistrează la gospodăriile de șomeri, consumul acestora fiind între 1,438 litri/media lunară pe o persoană (în anul 2002) și 1,704 litri/media lunară pe o persoană (în anul 2008). Consumul scăzut al acestei categorii de gospodării este strict legată de venituri, gospodăriile de șomeri având în toată perioada analizată venitul mediu cel mai mic.

Românii consumă mult din producție proprie comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană. De asemenea, cantitatea produsă pentru consumul propriu acoperă mai mult de o treime din consumul de băuturi alcoolice din România. În perioada 2001-2013, cantitatea consumată din resurse proprii a avut o evoluție aproape sinusoidală cu punct minim în anul 2006, când cantitatea consumată din resurse proprii a fost de 0,852 litri/media lunară pe o persoană și cu punct maxim în anul 2001 când a înregistrat nivelul de 1,314 litri/media lunară pe o persoană.

Criza economică internațională a avut ca efect restrângerea cheltuielilor consumatorilor și, implicit, scăderea consumului. Cu toate acestea, în perioada 2008-2010, consumul de băuturi alcoolice nu a fost influențat, înregistrând valori ridicate. Acest lucru se explică și prin faptul că românii, în mod special cei din mediul rural, au ales să își producă singuri băuturi alcoolice, precum vin, țuică și alte băuturi alcoolice. Dacă până în anul 2007, consumul de băuturi alcoolice din resurse proprii avea o evoluție în scădere, din anul 2007 acesta a reînceput să crească, consumatorii optând pentru consumul băuturilor obținute din producție proprie. Astfel, cheltuielile medii lunare pe o persoană pentru cumpărarea de băuturi alcoolice au scăzut în anul 2010, acest lucru reflectându-se și în faptul că multe firme producătoare au dat faliment, iar vânzările în domeniu au scăzut în ceea ce privește litri și mediile lunare pe o persoană.

(va urma)

Lasă un comentariu