„PROFESIA DE SECRETAR - O ARTĂ!"

Unul dintre cei mai profesioniști și longevivi secretari din județul Mureș, președintele Asociației Secretarilor Unităților Administrativ-Teritoriale-Mureș, dl Iulian BADEA, de curând și-a depus dosarul de pensionare, atât condițiile de vârstă cât și stagiul complet conferindu-i acest drept. După cum ne relatează în cele ce urmează, și acum, după 40 de ani de activitate în domeniul administrației publice locale, retrăiește cu nostalgie momentele perfecționării profesionale, considerând profesia de secretar o adevărată artă.

- D-le Iulian BADEA, privind în urmă la o experimentată carieră, ce sentiment vă încearcă?

- Sincer să fiu, sunt fericit că am ajuns și la acest stadiu, dar și trist în aceeași măsură pentru că timpul a trecut foarte repede. Și acum am pe retină imaginea primei zile de activitate. Asta se întâmpla la 1 februarie 1977, deci acum 40 de ani și câteva luni, când la vârsta de 24 de ani eram cel mai tânăr secretar al județului Mureș și începeam cu optimism o nouă carieră (pentru că veneam din învățământ), despre care nu știam mare lucru.

- Care considerați că au fost factorii ce au determinat performanța în activitatea pe care ați desfășurat-o, în care presupun că ați întâmpinat greutăți, dar v-ați bucurat și de satisfacții?

- Ceea ce m-a ajutat să am performanță în activitatea mea de-a lungul timpului, în primul rând, a fost optimismul care m-a caracterizat și mă caracterizează și acum , precum și capacitatea de a mă adapta la orice tip de stres și la orice provocare nocivă externă. Datorită unei gândiri pozitive cu care am fost mobilat genetic, am știut să prelucrez toți acești factori dăunători sănătații și profesiei, în factori mobilizatori și provocatori cognitivi. Finalitatea se regăsește într-un trend ascendent în profesie , pe de o parte , iar pe de altă parte, crearea unei stări confortabile de lucru în colectivele în care mi-am desfășurat activitatea. În ce mă privește, ca formare profesională, acum când privesc de la mansarda administrației publice locale, pot să subliniez, că am absolvit de-a lungul carierei, pe lângă cursuri universitare și postuniversitare, peste 40 de cursuri de perfecționare profesională, am dobândit și alte abilități profesionale în domeniul administrației publice privită generic - mediator, formator de formatori - precum și un curs la Institutul Național de Administrație București care îmi dădea dreptul să particip la ocuparea unui post de înalt funcționar public prin modalitățile de ocupare prevăzute de lege. Nu am participat la niciun concurs de acest gen, deoarece funcțiile de prefect și subprefect au fost ocupate de-a lungul timpului prin modalități politice.

- Acum la finalul carierei Dv. de secretar u.a.t., având o experiență mare de practician în domeniul administrației publice locale, ce sfaturi aveți pentru mai tinerii colegi?

- În primul rând, colegilor mei secretari din județ le multumesc pentru aprecierea și respectul pe care mi l-au acordat. Pot spune că datorită acestui lucru sunt președintele Asociației Secretarilor Unităților Administrativ-Teritoriale din județul Mureș, iar pe de altă parte am fost ani la rând, reprezentantul lor în Comisia de disciplină a secretarilor, constituită prin ordin al Prefectului. Referitor la sfaturi, m-aș opri mai mult la partea practică a administrației publice locale, deci, privită ca activitate ce implică cunoștinte profesionale juridice, de comunicare, sub toate aspectele sale, chiar și elemente de semiotică gestuală, cunoștinte de management al riscurilor și crizelor , abilități de mediator, cunoștinte lingvistice, de istorie, filozofie și, uneori chiar și elemente de doctrină politică și filozofie politică. Toate acestea au menirea să dezvolte o inteligență multiplă, o gândire dialectică și o abordare pragmatică a lucrurilor. Secretarul , așa cum am mai subliniat de mai multe ori atunci când am avut ocazia , constituie polul intelectual dintr-o primarie. Cu această zestre, secretarul vine din istorie, de la statutul de scriitor, iar printr-o metamorfoză politico-administrativă, astăzi a devenit secretarul unității administrativ-teritoriale. Aș avea foarte multe de spus pe această temă, dar pe larg, experiența mea profesională va apărea detaliată într-o carte, pe care o am în lucru și care se va intitula „Arta administrației". În orice caz, nu va fi o lucrare monografică. Sper ca atunci, când o voi finaliza și apoi publica, să aibă un impact pozitiv în rândul colegilor mei secretari și nu numai.

- Care ar fi regretele vizavi de unele neîmpliniri în domeniul administrației publice?

- De la început subliniez, că activitatea mea profesională s-a desfășurat în mod egal în două moduri de producție, respectiv două moduri de gândire și două regimuri politice: 20 de ani în socialism și nu comunism, cum o definesc unii, și 20 de ani în democrație. Dacă ar trebui să fiu pus în situația să dau o notă care să scoată în evidență întreaga activitate economico-socială, educativă, culturală, morală și idelogică a celor două perioade, acestea ar fi așa: -8(opt) perioada înainte de 1990 și 5 (cinci) cu indulgență, perioada de după 1990 și până în prezent. Ceea ce mă deranjează foarte mult și probabil pe mulți cetățeni ai acestei țări este lipsa de stabilitate și profesionalism în toate domeniile care există astăzi. Aroape că nimic nu mai este predictibil în niciun domeniu de activitate și ce este cel mai grav este că atât în domeniul legislativ, cât mai ales în administrația publică - privită ca un tot, există o abundență de acte normative, inclusiv modificări repetate ale unora, de ordinul sutelor chiar, care te face să devii neputincios în a rezolva situații de fapt.

- Ce vă propuneți pentru viitor?

- Acum, când am început să cobor încet pe treptele administrației publice pe care le-am urcat de-a lungul carierei, gândurile mele se îndreaptă spre familia mea, soția, cele două fete și o adorabilă nepoțică, precum și spre colegii cu care am lucrat de-a lungul timpului și pe care i-am apreciat și respectat deopotrivă, sau uneori și criticat, după caz. Chiar dacă timpul fizic s-a împlinit, timpul biologic mă face să rămân tot în activitate, adică să nu mă transform ,, într-un mijloc fix al familiei", ci doresc să ramân un funcționar sponsor, un funcționar furnizor de resurse și informații profesioniste în domeniul la care mă pricep cel mai bine și anume, adminsitrația publică. Am și făcut pași în această direcție în sensul că , acum două săptămâni am participat la un concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacante de consilier juridic, concurs pe care l-am câștigat și îmi voi continua activitatea în acest domeniu. Deși, după pensionare aveam foarte multe oferte de consilier a unor primari din județ , am preferat să ramân tot acasă, aici la Nadeș.

 

Lasă un comentariu