LA CASA IANCULUI

Marile evenimente petrecute în istoria țărilor românești au fost înfăptuite, în bună măsură, cu osârdia unor cunoscute familii boierești, care, veac după veac s-au implicat în viața social-politică și economică a țărilor în cauză.

În Țara Românească, familia GHICA, mari latifundiari din tată-n fiu și-au dat și ei obolul cuvenit țării și istoriei, mai ales atunci când i-a venit rândul cunoscutului om politic, de mare cultură, revoluționarul de mai târziu, ION GHICA.

Despre viața, opera, perioada în care acesta a pregătit Revoluția de la 1848 în Țara Românească ne-a vorbit economistul SILVIU RAȚIU. Conferința sa a avut de toate, informație esențială foarte utilă, bine documentată și încadrată în timp, ceea ce a făcut ca ea să fie extrem de bine primită de numeroasa asistență prezentă la Casa Iancului, miercuri, 15.11. 2017.

În prima parte a expunerii, domnul Silviu Rațiu ne-a prezentat evoluția în timp a lui Ion Ghica. Fiu de mare logofăt, copil iute la minte, învață acasă greaca veche, studiază apoi la Liceul ,,Gheorghe Sava" din București, după care urmează cursurile universitare la Paris obținând diploma de inginer. Acolo îi cunoaște pe V. Alecsandri, I. Cuza, Bălcescu și se împrietenește cu alți studenți francezi, englezi, ruși, care îi vor fi de folos mai târziu. Pune bazele ,,Societății Studenților Români", adunând în jurul lui tinerimea studențească română din Paris. În 1841 revine în țară, este numit profesor de geologie și economie, inspector, spătar, evoluția lui profesională ducându-l până la a fi primul mare economist al țării. Împreună cu Bălcescu pune bazele Societății secrete ,,Frăția".

În a doua parte a conferinței domnul Silviu Rațiu ni l-a prezentat pe Ion Ghica în postură de participant extrem de angajat în pregătirea și desfășurarea Revoluției de la 1848 în Țara Românescă, cu episoade elocvente din strădania sa de a fi de folos în reușita revoluției și realizarea în practică a țelurilor propuse, toate aceste susținute de documentele vremii. Trădarea unor revoluționari și intrevenția armatei turcești în Țara Românească a însemnat sfârșitul revoluției, dar nu și a năzuinței sale de libertate și unire a tuturor românilor, fapt împlinit la ,,Unirea lui Cuza"

Clipa de poezie a fost rezervată domnilor: MARCOCI DORIAN, SILVIU RAȚIU, MAN ANTUANEL SERGIU și subsemnatul.

 

Lasă un comentariu