IMPLEMENTAREA CU SUCCES A PROGRAMULUI REGIO 2014-2020 SE BAZEAZĂ PE BUNA COLABORARE ÎNTRE ADR CENTRU ȘI BENEFICIARII DE FINANȚARE

Distribuie pe:

Joi, 16 noiembrie, a avut loc la Alba Iulia cel de-al treilea seminar destinat beneficiarilor de finanțare nerambursabilă prin POR 2014-2020, în Regiunea Centru, fiind prezenți peste 70 de invitați din județele Alba, Mureș și Sibiu, în cadrul întâlnirii de lucru organizate de ADR Centru. Evenimentul a fost destinat și reprezentanților firmelor ale căror contracte au fost transmise pentru semnare la AMPOR, precum și ai celor pentru care a fost demarată etapa de precontractare. Astfel în total, peste 200 de persoane din administrația publică locală, din mediul privat și reprezentanți ai ONG-urilor au analizat, alături de experții ADR Centru, cele mai bune căi de implementare cu succes a proiectelor contractate.

„Suntem foarte interesați de implementarea cu succes a proiectelor contractate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Am desemnat ofițerii de monitorizare a evoluției acestor proiecte și am început acum suita de întâlniri pentru analiza cu beneficiarii a prevederilor contractului de finanțare. Noi supraveghem modul de organizare a procedurilor de achiziție publică de către beneficiari, verificăm în teren conformitatea progresului tehnic al investițiilor și vom aviza la plată cheltuielile realizate, în vederea rambursării acestora. În plus, cerem și respectarea procedurilor de publicitate, ținând cont de reglementările privind identitatea vizuală a Programului. Toate aceste aspecte le-am discutat cu mai mult de 200 de reprezentanți ai beneficiarilor, și consultanți, tocmai în vederea construirii acelui cadru clar și transparent de realizare a acestor activități. ADR Centru și-a asumat acordarea asistenței de specialitate tuturor beneficiarilor, pe parcursul implementării proiectelor acestora, prin Acordul Cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2014 - 2020 și nu ne vom abate de la reglementările în vigoare, pentru a asigura resursele necesare ca proiectele bune să ajungă la maturitate. E drept, deocamdată sunt mai puțin de 100 de proiecte contractate în Regiune și aproape de două ori pe atâta sunt în fazele finale de evaluare și precontractare, dar depunem eforturi ca acest număr să reflecte cât mai curând interesul pe care îl avem de a crește gradul de atragere a fondurilor europene pentru dezvoltare în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu", a declarat, după suita de sesiuni de informare de la Alba Iulia și Brașov, domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

În cadrul întâlnirilor de lucru au fost discutate cu reprezentanții beneficiarilor APL, IMM și ONG măsurile întreprinse de ADR Centru, în calitate de Organism Intermediar regional pentru POR 2014-2020, pentru monitorizarea și implementarea proiectelor, mecanismele de decontare a cheltuielilor în cadrul Programului, organizarea și derularea procedurilor de achiziție publică, alături de respectarea cerințelor de identitate vizuală. În plus, pentru beneficiarii din mediul privat, experții ADR Centru au prezentat corelarea procesului de dezvoltare a IMM cu serviciile de internaționalizare a afacerilor oferite de programul Enterprise Europe Network, derulat de ADR Centru.

Lasă un comentariu