2018 - Anul Centenarului Marii Unirii, cea mai mare sărbătoare a românilor!

Sub semnul de pace al Părintelui Îndurărilor, Domnul Atotputernic peste spații și timp, încrezători în puterea și virtuțile acestui neam românesc, dăinuitor peste meleagurile strămoșilor, moșilor și părinților noștri, ale străbunilor luptători, trecem, cu pași repezi, un nou prag, cel al anului 2018.

An al Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia, aici, în leagănul Sarmizegetusei Regia, aluat al nașterii românești.

Aici, în Ardealul nostru, românesc pentru totdeauna, înaintemergătorii făuritori ai istoriei au luptat, cu sabia, cu arma în mână, pentru întruparea acestei „Patrii de pământ și de sânge", dovedind tuturor celor care asupra noastră au năvălit, s-au repezit cu tăișul sabiei și al urii, că tot ceea ce odată, de noi, a fost câștigat cu sânge nu se mai negociază cu cerneală, ci se apără cu arma, pentru păstrarea identității naționale a unui neam românesc, a unității, a credinței noastre strămoșești. Totul, în acea lege străbună, a noastră, românească, a moștenirii unei nații, a conștiinței naționale.

Fericirea unui popor, limba care ne dă identitate, credința strămoșească, datinile și obiceiurile, acel respect față de trecutul neamului, trebuie considerate ca semne ale eternității noastre.

Fiecare dintre noi, prin implicare, unire, dăruire, solidaritate, printr-un înălțător simț patriotic, toate dătătoare de nădejdi, apără neamul, vatra strămoșilor și a noastră, apără cultura, prezentul și viitorul nației.

Trecători prin furtunile, prin vijeliile timpurilor, românii și-au apărat valorile eterne, sub acel semn de pace al Domnului. Cu speranță în viitor, suntem în așteptarea altor vremi care vor să vină. Care, sperăm, vor fi mai bune! Nu spunea Vasile Pârvan: „Renașterea românilor nu poate fi posibilă, fără renașterea conștiinței naționale!"?

„La ferești cu flori domnești" sub ridicata pleoapă a văzduhului, în ochiul Țării cu lumina Centenarului, cu armonia petrecută în suflete, sub al vremurilor semn, întorcând ultima filă a calendarului anului 2017, printr-o curățire a sufletului, începută cu povețele Cărții Începuturilor, în acea bună înțelegere să ne zicem: „Cele bune să se-adune, / Cele rele să se spele!". Pășind în noul an 2018, Anul Centenarului Marii Uniri și al făuririi României Mari, dorindu-ne lumină în suflete, îmbelșugare și multă sănătate, să ne întâlnim, ca buni români, în urarea tradițională: „LA MULȚI ANI!".

 

Lasă un comentariu