MEDALION PETRACHE POENARU

Nu puține au fost situațiile în care românii au dat dovadă întregii lumi că știința, cercetarea și inventica și-au găsit în spațiul carpato-danubiano-pontic un mediu propice de afirmare. În galeria iluștrilor inventatori români și-a găsit locul și Petrache Poenaru, pedagogul, inventatorul, inginerul și matematicianul de la a cărui naștere se împlinesc 219 ani astăzi, 10 ianuarie. Secretar al revoluționarului Tudor Vladimirescu, Petrache Poenaru a adăugat lauri numelui său prin „condeiul portăreț fără sfârșit". Stiloul a obținut în Franța brevetul de invenție nr. 3.208, în data de 25 mai 1827, devenind, astfel, prima invenție românească brevetată pe plan extern.

Potrivit cronicilor, Petrache Poenaru a fost și cel care a conceput pentru prima oară tricolorul românesc actual, după modelul francez, purtându-l în campania lui Tudor Vladimirescu. Ca primă reușită a unui român a fost și călătoria cu trenul. Aflat în Anglia, la 27 octombrie 1831, Poenaru a devenit primul român care a călătorit cu acest mijloc de transport, beneficiind de călătoria cu trenul pus în funcțiune în anul 1830, între Liverpool și Manchester.

Numele său este legat și de înființarea școlilor publice sătești, căci, în calitatea sa de director al școlilor din Țara Românească, în preajma Revoluției de la 1848, a realizat un adevărat record pentru acea vreme, numărul acestora ajungând la 2.236. Tot de numele său sunt legate și sistemul metric decimal legiferat în anul 1864, exploatarea cu personal român a serviciilor de poștă și telegraf, editarea primului periodic destinat satelor, intitulat „Învățătorul satelor", înființarea unei facultăți de științe exacte cu trei secții: pentru topografi, ingineri de poduri și șosele și arhitecți, iar după unirea Principatelor s-a implicat în organizarea învățământului, fiind autorul moral al Legii instrucțiunii publice de la 1864.

Nouă, urmașilor unui astfel de precursor al culturii românești, ne revine cel puțin datoria de a-i cinsti memoria și de a ne strădui să nu fim mai prejos decât ceea ce au luptat să ne ofere toți înaintașii noștri de seamă.

Lasă un comentariu