LA CASA IANCULUI

Distribuie pe:

Tema pusă în discuție ,,Ideea unității național-statale la români", care precede cumva sărbătorirea zilei de 24 ianuarie, susținută de domnul jur. IOAN BERȚA, Președintele Societății Cultural-Patriotice ,,Avram Iancu" din Târgu-Mureș, a surprins prin ideile, conexiunile, concluziile formulate în baza documentării deosebite făcute de cel în cauză, în materialul pe care ni l-a prezentat miercuri, 17.01.2018, la ,,Casa Iancului" din Târgu-Mureș.

Tema a fost într-adevăr generoasă, prin ea putându-se merge înapoi în timp până la rădăcinile istoriei neamului nostru, acolo unde, încă din acele străvechi timpuri, moșii noștri cei înțelepți au conștientizat că doar unirea tuturor celor de același neam într-un stat puternic îi va putea face să stea neînfricați și să fie de neînfrânt în vâltoarea vremilor. Doar așa ei au putut ridica neamul acesta în toată fala și în toată mărirea lumii, făcându-se respectați în vremile de atunci. Și într-adevăr, când am făcut așa am fost de neînfrânt, când ne-am fărâmițat am fost pustiiți și înrobiți de cei dimprejurul nostru, cei care mereu și mereu și-au dorit întotdeana pentru ei și sufletul lor, acest picior de plai și această gură de rai neasemuite.

Așa și-a început domnul Ioan Berța frumosul și documentatul său discurs, continuându-l, mai apoi, suitor pe treptele timpului, prin toate câte le-a trăit acest răbdător și jertfelnic neam românesc, de-a lungul întregii sale istorii.

Neamul nostru a primit și păstrat cu sfințenie, de-a lungul timpului, învățămintele trecutului cu privire la necesitatea unirii tuturor, într-un stat mare și puternic, pentru că avea conștiința vie a originii sale, întărită de faptul că vorbea aceeași limbă, că avea aceleași datini și obiceiuri și aceeași credință Pe acești piloni de statalitate înaintemergătorii noștri s-au tot adunat laolată în timp, atunci când, vremelnic, cineva i-a tot împărțit, i-a tot despărțit, frați de frați, pentru lungi sau scurte perioade de timp, ținându-I în alte granițe și în alte hărți.

De la Burebista, regele sub care neamul nostru a avut cea mai mare întindere și până azi, un Mircea, un Ștefan, un Mihai, un Iancu, un Cuza, ne-au adus mereu aminte că unindu-ne vom fi tari și puternici, că pe noi, mai marii lumii ne-au tot despărțit știind că împreună suntem de neînfrânt și, de aceea ei, icoanele neamului românesc, au păstrat mereu aprinsă flacăra unității și a statalității noastre.

Istoria ne-a făcut, în anul de grație 1918, cuvenita și necesara dreptate, dar numai pentru un timp, pentru că nici astăzi nu suntem împreună într-o singură țară, toți cei care vorbim aceeași limbă dulce româneacă, dar fiți siguri că va veni și vremea Marii Uniri, unice și de nespărțit, pentru totdeauna. Așa că, toți cei care au credință și răbdare, să fie siguri că vor izbuti.

Acesta a fost discursul domnului Ioan Berța, acesta este crezul nostru cel sfânt în ANUL CENTENARULUI UNIRII, acesta trebuie să fie rostul tuturor acțiunilor noastre în acest an, pentru a nu uita că, mari și puternici am fost doar atunci când, în vremuri am fost UNIȚI în gând și fapte, și ÎMPREUNĂ cu toții, cei care suntem de același neam și de aceeași limbă ce-o vorbim.

În intervenția sa, domnul LAZĂR LĂDARIU ne-a atenționat asupra acestei mincinoase și nestatornice vremi pe care o trăim, datorată în principal pericolului dezunirii noastre ce se tot adâncește de la o zi la alta, ca și a acțiunilor tot mai dese și mai fățișe ale unor vecini cu gânduri revanșarde. Nu mai avem dragoste de neam și țară, nu mai suntem ca odată sub umbra credinței, nu mai avem modele de urmat trăitoare alături de noi, nu mai avem conducători care să pună țara înaintea tuturor intereselor. De aceea, în anul acesta, care este socotit pe bună dreptate, ANUL CENTENARULUI MARII UNIRII, este prilejul de a dovedi lumii că ne trezim din letargia bolnăvicioasă în care trăim, că înțelegem rostul, rolul și însemnătatea lui, că putem fi iarăși ce-am fost și încă mai mult de-atât. Frumos și important îndemn pentru noi toți.

În încheiere, poeții: dr. DORIAN MARCOCI și ec. SILVIU RAȚIU, au citit foarte frumoase versuri din creația proprie, cu referire la tema dezbătută.

 

Lasă un comentariu