Rugăciunea, cărțile și... grandoarea divină

„Dacă citești reviste și ziare lumești și afli în ele folos ca cetățean, creștin și om de familie, apoi cu mult mai mult și mai des trebuie să citești Evanghelia și scrierile Sfinților Părinți. Este păcat pentru un creștin să citească cărțile mirenești și să nu citească cărțile insuflate de Dumnezeu. Dacă urmărești evenimentele lumii de afară, apoi să nu pierzi din vedere lumea ta lăuntrică, sufletul tău. Este mai aproape de tine ce este mai al tău. Dacă citești numai revistele și ziarele lumești, însemnează că trăiești numai cu o parte a sufletului tău, nu cu întreg sufletul; numai cu trupul, nu și cu Duhul. Toate lucrurile lumești se vor sfârși împreună cu lumea. Pentru că lumea este ceva care va înceta să existe cândva. Și cu ea și poftele ei. Dar cel ce face voia lui Dumnezeu va rămâne în veac".

Ioan de Kronstadt (1829-1908), preot la catedrala ortodoxă din Kronstadt, unde s-a dedicat cu osârdie activităților filantropice, în special pentru cei înstrăinați de Biserică. A călătorit foarte mult pe întreg teritoriul Rusiei. A fost membru în „Alianța Poporului Rus", dar nu s-a implicat în politică. Toată viața a dat dovadă de multă cinste și demnitate creștină. Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei l-a proslăvit ca sfânt, începând cu anul 1964, iar biserica Ortodoxă Rusă din anul 1990. Una din cele mai mari mănăstiri din Rusia este dedicată Sf. Ioan de Kronstadt. Pomenirea se face la 20 decembrie. Avea mai multe cugetări pe care le răspândea peste tot: „Nimic nu este imposibil pentru cei care cred"; „Credința vie și neclintită poate face minuni mari"; „Când ești singur și apăsat de necazuri, adu-ți aminte de Dumnezeu"; „Dacă trăiești în uniune cu Dumnezeu, dușmanul diavol n-are putere asupra ta".

***

„În anul 1475 turcii intrară în Moldova și o înconjurară din toate părțile. Ștefan cel Mare a adunat oastea sa de pe câmpul de luptă și a poruncit să se facă «Serviciul Dumnezeiesc ». Arhiereii și preoții înălțau rugăciuni de preamărire către Dumnezeu și ajutor pentru poporul moldav. Însuși Domnitorul Ștefan era cu rugăciuni pe buze și lacrimi în ochi și sufletul înălțat către Dumnezeu. În acest timp, a venit o solie de turci pentru a trata cu domnitorul care era în «discuție cu.... Dumnezeu ». Solii turci s-au întors și au spus conducătorilor turci că aceștia se roagă, și nu este cazul acum să atace oastea moldavă. Solii au fost uciși pentru lașitate și necredință deplină, și au atacat pe Ștefan cu oștenii lui, care, întăriți de Dumnezeu, au învins pe turci, primul ucis fiind chiar conducătorul turc care a neglijat sfatul solilor și pe... DUMNEZEU".

Teodor Ștefanelli (1849-1920), istoric, scriitor, academician din „Oglinda Duhovnicească ", vol. II, pag. 926

***

„TOATE FRĂMÂNTĂRILE LUMII, ÎN SPECIAL CELE SPIRITUALE, CUM AR FI NERĂBDAREA, DEZNĂDEJDEA, DISPERAREA, DERIVĂ DIN EȘECUL DE A VEDEA LIMPEDE GRANDOAREA LUI DUMNEZEU".

Abraham Isaac Kook (1865-1935), filosof, rabin, savant în studiul Torei (Cartea legii lui Moise). Considerat unul din pionierii mișcării sioniste, a introdus un concept nou, conform căruia factorul uman trebuie să joace un rol principal în refacerea statului Israel și nu cel divin. A promovat toleranța religioasă între evreii religioși și cei non-religioși.

P.S. „Iată, stau la ușă și bat; de va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine" (Apocalipsa 3, 20).

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu