Mai multe blocuri din Târgu-Mureș, pe lista de… înfrumusețare!

Distribuie pe:

În cadrul celei mai recente ședințe extraordinare, consilierii locali municipali au adoptat o serie de hotărâri privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza proiect tehnic) și a indicatorilor economici pentru lucrări de creștere a eficienței energetice la mai multe blocuri de locuințe din municipiu. Se au în vedere lucrări de reabilitare și izolare termică a fațadelor, închiderea balcoanelor, înlocuirea tâmplăriei exterioare la apartamente etc.

Imobilele vizate sunt blocurile de locuințe de la următoarele adrese: Aleea Cornișa nr. 32, strada Moldovei nr. 10, strada Piața Gării nr. 2 A și A1, strada Argeșului nr. 16, Aleea Carpați nr. 47, strada Cernavodă nr. 5 +Transilvaniei nr. 29, strada Constantin Românu-Vivu nr. 2, strada Moldovei nr. 12, strada Depozitelor nr. 7, strada Gheorghe Doja nr. 60+ Piața Gării nr. 5, strada Măgurei numerele 16, 18, 20, 22, 24, strada Mimozelor nr. 2.

Investițiile vor face obiectul unor proiecte ce vor fi depuse spre finanțare de către Primăria municipiului Târgu-Mureș în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, în scopul atragerii de fonduri nerambursabile.

În aceeași ședință, legislativul târgumureșean a aprobat Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente ratei de cofinanțare ce revine asociațiilor de proprietari pentru lucrările de creștere a eficienței energetice a blocurilor, având în vedere că, potrivit Ghidului Solicitantului, finanțarea proiectelor se face în proporție de 60% din totalul cheltuielilor eligibile, de către Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 40% de către solicitant (autoritatea administrației publice locale și asociația de proprietari).

Municipiul Târgu-Mureș are în finalizare documentația tehnico-economică pentru 25 de blocuri de locuințe pentru care asociațiile de proprietari care le administrează au solicitat înscrierea în acest program, asumându-și obligația de a suporta cota-parte de 25% din costul lucrărilor de intervenție, se arată în expunerea de motive ce a stat la baza adoptării acestei decizii.

Lasă un comentariu