Dascăli mureşeni DUMITRU OROSAN

Distribuie pe:

S-a născut la data de 4 noiembrie 1952, în localitatea Cecălaca, judeţul Mureş, fiind al şaptelea copil al familiei. Părinţii, Zaharie şi Maria, s-au străduit ca toţi copiii lor să înveţe carte, cu toate greutăţile vremii, lucru pe care l-au reuşit cu mari eforturi. Căsătorit cu Elena, fostă Ştefan, profesoară de fizică-chimie la Şcoala Gimnazială „George Coşbuc" Tg.-Mureş, au împreună două fete, care au absolvit Facultatea de medicină din Tg.-Mureş, Alina-Lucia, în prezent medic la o Clinică de recuperare în Moulhouse - Franţa, căsătorită, are o fetiţă, şi Elena-Mirela, medic de diabet şi boli de nutriţie la Mediab Tg.-Mureş, căsătorită, are doi copii, Oana-Maria şi Tudor-Dumitru.

A urmat studiile primare şi gimnaziale în localitatea natală, iar în perioada 1966-1971 a urmat cursurile Liceului pedagogic Tg.-Mureş. Absolvent al primei promoţii de învăţători a Liceului pedagogic din Tg.-Mureş, este repartizat ca învăţător în localitatea natală, unde îşi desfăşoară activitatea în perioada 1 septembrie 1971 - 1 februarie 1990, mai puţin perioada februarie 1972 - iunie 1974, în care şi-a desfăşurat stagiul militar, trecut în rezervă cu gradul de sublocotenent. În anul 1976 a obţinut definitivarea în învăţământ, cu media 8,25, în anul 1983 gradul didactic II, cu media 9,25, gradul didactic I, în anul 1989, cu nota 10.

Începând cu 1 februarie 1990 este numit inspector pentru învăţământ primar la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Mureş, având o foarte bună colaborare cu colegii din Inspectoratul şcolar, dar şi cu colegii învăţători pe care i-a coordonat cu profesionalism şi multă înţelegere o perioadă lungă de timp din 1990-2017. Este absolvent al Universităţii „Dimitrie Cantemir" Tg.-Mureş, specializarea pedagogie-psihologie, şi a obţinut titlul de doctor în pedagogie la Universitatea de Stat din Moldova, în anul 2006, cu teza „Comunicarea didactică - model de formare a competenţelor comunicative la elevii ciclului primar" - coordonator fiind profesorul universitar doctor habilitat Silistraru Nicolae. Pentru activitatea desfăşurată a obţinut gradaţia de merit, Diploma „Gheorghe Lazăr" clasa I, Medalia „Meritul pentru Învăţământ" clasa I.

În anul şcolar 2010- 2011, în paralel cu funcţia de inspector şcolar a fost numit şi director al Liceului de Artă din Tg.-Mureş. Începând cu anul universitar 2009-2010 activează în paralel şi în calitate de cadru didactic asociat-lector la Universitatea „Babeş Bolyai", Cluj Napoca, extensia Tg.-Mureş, unde, pe lângă activitatea de predare, coordonează lucrări de licenţă şi grade didactice. În toată perioada menţionată a avut preocupări serioase pentru propria formare, dar şi pentru formarea cadrelor didactice în calitate de formator naţional.

A participat la conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale cu lucrări publicate în revistele de specialitate: Problema competenţelor comunicative în pedagogia contemporană la elevul de vârstă şcolară mică - Revista Târnava - nr. 4-5-6/2003; Comportamente comunicative ale învăţătorului în raport cu dificultatea formării unor deprinderi la elevi - Învăţământul primar nr.4/2003, Factori favorizanţi şi factori perturbatori în comunicarea didactică - Universitatea de Stat Tiraspol, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Tradiţionalism şi Modernism în Educaţie" - martie 2003; Universitatea din Piteşti, Conferinţa Internaţională EDU-WORLD 2004 „Educaţia faţă în faţă cu problematica lumii contemporane", Instrucţie şi educaţie în şcoala contemporană - Simpozionul Naţional Ediţia XV - Tg.-Mureş - 2012; Abordarea integrată a conţinuturilor - Casa cărţii de ştiinţă-2012.

Cărţi publicate: „Comunicarea didactică" - model de formare a competenţelor comunicative la elevii ciclului primar" - Editura Eurodidact, Cluj Napoca - 2006; Prietenul tău, caietul de matematică - Editura Sigma -2006; Caiet de matematică - Editura Niculescu, 2006; Activitatea simultană în ciclul primar - orientări-idei-repere metodologice - Edu-2008.

Participări în cadrul unor proiecte europene: Proiect PHARE - Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate; UNICEF România, centrul Educaţia 2000 - Coordonare de anchetă în faza de culegere de date prin chestionar 2003-2004, e-Formare - Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii POSDRU 2007-2013.

Lasă un comentariu