C.A.R.P. Mureş - un sprijin real pentru pensionari

Interlocutor: ec. Szasz Emeric - preşedintele Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Târgu-Mureş şi a Uniunii C.A.R.P. din judeţul Mureş

- Domnule preşedinte, conform unei tradiţii orale, C.A.R.P. Târgu-Mureş ar avea o vechime de peste 175 de ani, iar în baza atestării documentare, în noiembrie 2017, aţi sărbătorit 105 ani de existenţă, situându-se printre cele mai vechi aşezăminte de acest fel din Transilvania. De ce este importantă instituţia pe care o conduceţi, pentru persoanele de vârsta a treia?

- Cred că nu exagerez dacă vă declar că din dragoste pentru pensionari, pentru cei care au nevoie de un sprijin în momente dificile. Acest ajutor constă din acordarea de ajutoare financiare rambursabile (împrumuturi), de ajutoare nerambursabile, precum şi decontarea unor cheltuieli pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de înmormântare ale foştilor membri. În prezent, avem înscrişi circa 10.000 de membri pensionari sau viitori pensionari, iar toate Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din judeţ fac parte din Uniunea judeţeană C.A.R.P. Mureş, care, la rândul ei, face parte din Federaţia Naţională. În cursul anului 2017, asociaţia noastră a acordat împrumuturi financiare pentru 4.000 de solicitanţi, în sumă totală de 7,8 milioane de lei. Membrii asociaţiei pot accesa acest ajutor rambursabil, din prima zi de înscriere, având în vedre că fondul social, în prezent, se ridică la 9 milioane de lei.

- Ce condiţii trebuie îndeplinite pentru a deveni membru al C.A.R.P. Mureş?

- Pot deveni membri, pensionarii, soţ şi soţie, indiferent de sistemul unitar de pensii căruia aparţin. Se mai pot înscrie salariaţi aflaţi în ultimii 5 ani înainte de pensionare. Cei admişi trebuie să respecte prevederile statutului şi să-şi achite la timp obligaţiile băneşti faţă de casă. Cotizaţia reprezintă 1 la sută din pensie, dar nu mai puţin de 4 lei/lună şi este proprietatea membrului. Suma poate fi restituită când membrul se retrage din asociaţie, sau în caz de deces, când se restituie urmaşilor. Contribuţia se foloseşte pentru acordarea ajutorului de deces, respectiv, pentru ajutoare nerambursabile, în funcţie de vechimea în asociaţie, ajutor aprobat de comitetul director, sau pentru activităţi socio-culturale.

- Cum se acordă împrumuturile rambursabile?

- Se acordă conform unui contract, pe o perioadă de 12 luni, cu o dobândă de 10 la sută/an. Împrumutul se restituie conform unui grafic de rambursare, eşalonat pe fiecare lună.

- Calitatea de membru încetează în caz de deces, sau la cererea de retragere a celui în cauză; pentru neplata fără motive temeinice a cotizaţiei şi a contribuţiei lunare pe o perioadă de 12 luni; sau pentru încălcarea prevederilor statutului.

- În ultimii ani au existat convulsii la vârful conducerii asociaţiei, generate de abuzuri din partea fostei conduceri. Cum s-au rezolvat şi dacă a fost afectată activitatea financiară a C.A.R.P. Mureş?

- Problemele generate de aceste abuzuri se află pe rolul instanţelor judecătoreşti din anul 2009 şi îşi urmează cursul juridic firesc. Aceste nereguli n-au afectat activitatea asociaţiei şi avem încredere că justiţia ne va da câştig de cauză.

Lasă un comentariu