CASA IANCULUI

Grea misiune pentru domnul Ioan Berţa, preşedintele Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu" din Târgu-Mureş, moderatorul întregii activităţi desfăşurate în faţa unei numeroase audienţe, în data de 21.03.2018. În primul rând, pentru că a trebuit să modereze activitatea curentă, şi în al doilea rând, pentru că a trebuit să regizeze, în mare secret, pentru a fi o plăcută surpriză, sărbătorirea în avans, a celor 79 de ani de viaţă pe care domnul Lazăr Lădariu îi va împlini peste câteva zile. Dar totul s-a desfăşurat mai bine decât ne-am fi aşteptat.

În prima parte a activităţii, distinsul prof. Mihai Monoranu ne-a vorbit despre „Realităţile etno-democratice ale Transilvaniei" între secolele IX-XX, folosind ca documentaţie, actele emise de autorităţile vremii. Interesant este faptul că, încă de la început, toate cronicele vremii sesizează că marea majoritate a locuitorilor Transilvaniei au fost românii. Acelaşi lucru îl evidenţiază şi recensămintele din perioada în care Transilvania a făcut parte din Imperiul Hasburgic, statisticile fiind atunci foarte precise şi corecte. Dar în perioada în care Transilvania a fost înglobată Austro-Ungariei, statisticile s-au modificat substanţial în favoarea etnicilor maghiari, falsul fiind nu numai evident, dar şi hilar. Nici maghiarizarea forţată, nici colonizările, nici chiar falsurile, nu au putut, niciodată, înclina balanţa în favoarea maghiarilor şi aşa a rămas până astăzi.

În a doua parte a activităţii, domnul Ioan Berţa l-a prezentat pe omul, poetul, scriitorul, jurnalistul, politicianul Lazăr Lădariu, sub toate aceste faţete. Cuvântul domniei sale a fost un emoţionant „Laudaţio", scoţând în evidenţă, atât trăsăturile de caracter ale celui sărbătorit, cât şi implicarea necondiţionată a acestuia în viaţa cetăţii şi a ţării. Frumoasa „Diplomă de Suflet" înmânată domnului Lazăr Lădariu din partea Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu" din Târgu-Mureş, a subliniat, în conţinutul său, tocmai aceste lucruri.

Un vibrant cuvânt de suflet la adresa sărbătoritului l-a avut domnul Dimitrie Poptămaş, preşedintele Fundaţiei „Vasile Netea" din Târgu-Mureş, prieten de-o viaţă cu domnul Lazăr Lădariu, părtaş la toate câte viaţa le-a dat, bune şi rele, acestora, subliniind mai ales faptul că trăsăturile morale şi de caracter ale domnului Lazăr Lădariu vin din seminţia lui veche de ţăran, aflător, dimpreună cu tot neamul său, în „cuibul veşniciei" din Idicel, satul care i-a dat sănătoasă educaţie, învăţătură, bună-creştere, învăţându-l ce înseamnă respectul faţă de semeni, bună-purtare şi câte alte de folos pentru viaţă.

Domnul Grigore Nicuşan, apreciatul şi talentatul nostru artist plastic sticlar, a rostit câteva cuvinte emoţionante, din suflet, la adresa domnului Lazăr Lădariu, iar ca surpriză, i-a oferit acestuia o frumoasă lucrare personalizată, „Lacrima de foc cu tricolor".

Preşedintele Societăţii Culturale „Papiu Ilarian", domnul Petru Nemeş, a rememorat în cuvântul domniei sale câteva întâmplări din care au reieşit unele trăsături de caracter ale domnului Lazăr Lădariu, cinstea, curajul, demnitatea, apărarea adevărului, trăsături ce l-au însoţit toată viaţa şi care l-au evidenţiat şi făcut respectat în ochii concetăţenilor săi, ca şi ajutorul oferit de sărbătorit în constituirea societăţii pe care domnul Nemeş o conduce. În numele acestei societăţi, domnia sa a oferit o frumoasă diplomă sărbătoritului.

Prof. univ. dr. Vasile Dobrescu, vechi prieten al domnului Lazăr Lădariu, fost senator PUNR, a subliniat în cuvântul domniei sale începuturile lor în viaţa cultural-ştiinţifică a Târgu-Mureşului, evoluţia şi, calităţile politice ale sărbătoritului: corectitudinea, apărarea valorilor naţionale, a ideilor, a interesului celor care l-au trimis în Parlament, subliniind faptul că domnului Lazăr Lădariu nu i se poate reproşa nimic, domnia sa fiind un exemplu de om politic ireproşabil.

Poetul Mircea Dorin Istrate - preşedintele Ligii Scriitorilor Români -, filiala Mureş, i-a făcut un portret în versuri aniversatului, oferindu-i o „Diplomă de Participare" din partea L.S.R, iar poetul DORIAN MARCOCI a recitat o poezie pe care a dedicat-o sărbătoritului.

Tineretul, în persoana domnului economist Marius Moldovan, a ţinut să-i mulţumească domnului Lazăr Lădariu, atât pentru sprijinul acordat la înfiinţarea unor ligi, fundaţii, societăţi ale acestora, cât şi pentru implicarea şi participarea alături de ei, atunci când tinerii şi-au cerut un drept sau au apărat o idee.

Luând cuvântul, domnul LAZĂR LĂDARIU, profund emoţionat, a mulţumit din suflet tuturor celor prezenţi pentru surpriza făcută, pentru căldura şi sinceritatea cuvintelor ce i-au fost adresate. Apoi, ca-ntr-o poveste, mai mult tristă decât veselă, rememorând trecutul, a mai parcurs odată cărarea vieţii sale presărată cu toate relele şi bunele acestei lumi. L-au ajutat să treacă peste obstacole îndârjirea sa ţărănească, ştiind că doar în ea va găsi puterea cea izbăvitoare, că doar prin muncă va reuşi şi va putea răsplăti încrederea datorată părinţilor lui, preoţilor, dascălilor pe care i-au avut până la terminarea facultăţii, prietenii adevăraţi.

A ţinut, mai apoi, să sublinieze faptul că, în toată viaţa de până acum a respectat câteva principii de care a depins evoluţia lui socială, profesională, politică: cinstea, adevărul, dreptatea, curajul de a rosti şi a-şi apăra propriile decizii, aplecarea spre suferinţele celor mulţi şi neîndreptăţiţi, implicarea activă în viaţa cetăţii şi câte multe altele. Doar aşa şi doar de aici ne poate veni respectul oamenilor, încrederea lor în tine, speranţa că vei face ceva pentru ei mai întâi şi nu pentru tine. Frumoase şi adevărate cuvinte, ca un adevărat îndreptar de viaţă.

Nu a uitat să-l felicite pe neobositul fotoreporter Iosif Trif, colaborator apropiat al ziarului „Cuvântul liber" la împlinirea, în această zi, a celor 60 de ani de viaţă, prezent şi acum „la datorie" la Casa Iancului. Frumos, uman şi nobil gest al omului Lazăr Lădariu, care nu uită niciodată de cei apropiaţi.

Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani, domnule Lazăr Lădariu!

Lasă un comentariu