Ne-a părăsit Traian Duşa, Ţăranul cu cravată!

Distribuie pe:

Am aflat trista veste chiar în Duminica Floriilor. Ştiam că era bolnav de un timp, că se afla în spital, însă, speram că se va face bine şi, după cum plănuisem împreună, ne vom revedea la cea de-a XXI-a ediţia a Zilelor Miron Cristea. Din păcate, după mulţi ani, pentru prima dată, Traian Duşa va lipsi de la această importantă manifestare cultural-ştiinţifică şi religioasă care se desfăşoară în oraşul său natal, Topliţa Română.
Ne-am cunoscut cu foarte mulţi ani în urmă, când eu, tânăr dascăl, am fost repartizat la Şcoala Elemenatră din comuna Bilbor, raionul Topliţa. Traian Duşa era şi el tânăr profesor suplinitor la Liceul din comuna Subcetate.
Ne-am împrietenit repede, datorită, mai ales, calităţilor sale de om comunicativ şi sociabil, calităţi pe care şi le-a păstrat toată viaţa. Ne-au apropiat şi preocupările noastre comune, datorită cărora, fără să ne punem de acord, am urmat aceleaşi facultăţi cu profil umanist: el la Cluj-Napoca, eu la Iaşi. Cu siguranţă, Traian Duşa avea vocaţie de dascăl umanist, dar şi pe aceea de a sluji cultura românească. Nu întâmplător a deţinut, deci, funcţia de secretar al Comitetului de Cultură şi Artă al municipiului Târgu-Mureş. Ne întâlneam deseori la diferite şedinţe, eu deţinând aceeaşi funcţie la fostul raion Topliţa.
Legăturile noastre s-au accenuat apoi, mai ales în utimii 20 de ani, odată cu debutul, la Topliţa, a Zilelor Miron Cristea, la care Traian Duşa a avut, chiar de la început, o prezenţă activă, prin comunicările ştiinţifice susţinute, prin expoziţiile de artă plastică pe care le-a amenajat, prin cărţile pe care şi le-a lansat, între care „Topliţa Română, vatră de istorie, vatră de ortodoxie", trilogia „Ţăran cu cravată", „Amintiri autentice" etc. În toate, Topliţa lui natală se află la loc de cinste.
În aceeaşi măsură, a fost preocupat de literatură, nu ca un simplu cititor, ci în calitate de creator, devenind repede un cunoscut publicist şi scriitor în adevăratul sens al cuvântului. Dovadă sunt cele aproape 20 de volume scrise şi publicate.
Acum, când părăseşte lumea aceasta, în care, după cum singur declară, ,,n-am venit să golesc farfurii, ci să le umplu" - şi chiar le-a umplut! - Traian Duşa lasă în urma sa un nume care va rămâne şi va trece în eternitate: ŢĂRAN CU CRAVATĂ! Spun asta convins de adevărul afirmaţiei sale din ,,O explicaţie" (cuvânt introductiv) de la începutul primului volum a trilorigei: Devenirea.
„Ţăranul cu cravată, cum s-ar părea la prima vedere, nu sunt numai eu(...), ci o generaţie de ţărani cu cravată desprinsă din rândul truditorilor gliei, în anii de după cel de-Al Doilea Război Mondial şi multă vreme după aceea, până în zorii mileniului III, care a rupt cu tradiţia şi obârşia şi s-au făcut domni, dar nu de orice fel, ci creatori de valori ştiinţifice, artistice, literare(...)".
Da, aceasta a fost - şi încă mai este - generaţia de ,,domni cu cravată", din care a făcut parte şi cel care ne părăşete acum, trecând în lumea eternă ,,de dincolo", fiindcă în aceasta ,,fiind tot mai singur pe ogor m-am trezit, în ultima vreme, înconjurat de o mulţime de doctori în litere, în alfabet, silabe..."! O amăgire!..
Dumnezeu să te ierte, dragă prietene şi coleg, să te odihnească în pace! Şi fii sigur: ,,Cravata tot va rămâne deasupra, ca să înfrunte vremea şi vremurile ce vin, cu semeţia şi dârzenia fostului ei purtător"!

Lasă un comentariu