Unele prevederi ale actualelor normative rutiere se cuvin simplificate!

Distribuie pe:

Am fost sesizat la biroul parlamentar asupra unor probleme şi proceduri prevăzute în noile reglementări şi normative rutiere, care se cuvin reanalizate şi eventual revizuite cu justă măsură. Iată o speţă concretă prezentată telegrafic pe baza unui proces verbal de sancţiune contravenţională.

Tânăr (elev, student), vârstnic (poate pensionar) şi nu numai, dacă eşti conducător auto şi ai neşansa de a fi oprit în traficul rutier, de către un poliţist motivat de un exces de zel profesional, poţi să ajungi în următoarea situaţie ingrată. Timpul: ziua, condiţii meteo normale; ora: 14.30; locul: drum naţional (care trece printr-o localitate); măsuri dispuse: sancţiune contravenţională cu amendă; reţinerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului, pentru încălcarea prevederilor art. 112 lit. d din OUG 195/2002 actualizată 2018, adică: „vehiculul circulă cu defecţiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate!

În situaţia dată, defecţiunea majoră, consemnată în procesul verbal de aplicare a sancţiunii contravenţionale a fost: „defecţiuni la sistemul de lumini partea stângă faţă - faza scurtă nu funcţionează" (dacă nu funcţionau ziua, becul/becurile de semnalizare, frâna, poziţia era… poate de înţeles).

O altă situaţie justificată şi categoric legitimă este cea prevăzută de lit. c, „vehiculul circulă noaptea fără faruri sau lămpi de semnalizare, dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevăzute de normele tehnice în vigoare". Este justă sancţiunea şi nu avem ce comenta! Cred că este evidentă diferenţa majoră între cele două situaţii. Până una alta, în situaţia iniţială, măsurile punitive sunt exagerate. Apoi apar şi complicaţiile.

Pentru redobândirea certificatului de înmatriculare reţinut, singura instituţie autorizată să constate remedierea acestei defecţiuni, „majore" ( a unui bec ars), este Registrul Auto Român (RAR), care în fiecare judeţ (cel puţin în judeţul Mureş) are câte o singură staţie de lucru - art.112 din OUG 195/2002 modificat prin OG 14/2017 care a introdus după alin.4 un nou alineat (5). RAR, în urma inspecţiei autovehiculului, emite un document în baza căruia serviciul rutier restituie certificatul de înmatriculare reţinut. Doar că, RAR nu oferă posibilitatea remedierii defecţiunii în cadrul său, astfel că cetăţeanul este nevoit ori să-şi înlocuiască singur becul, ori să se programeze la un service auto.

Cred că este mult prea mult pentru o astfel de situaţie, ca cetăţenii care locuiesc la distanţe mari faţă de Târgu-Mureş (spre exemplu Lunca Bradului, Saschiz, Sovata, adică la distanţe de cca 60 de kilometri) să se deplaseze la RAR pentru inspecţia tehnică a autovehiculului şi obţinerea documentului necesar redobândirii certificatului de înmatriculare (situaţia, cred, este similară în toate judeţele).

Astfel, în condiţiile actuale, pentru rezolvarea problemei este nevoie de cel puţin o zi (pierdută de la locul de muncă, şcoală etc.), bani cheltuiţi, carburanţi, taxe, programări, ghişee, orare de funcţionare, nervi. Nemaivorbind de aglomeraţia de la RAR şi programările amânate cu luni de zile, din cauza supraaglomerării cu omologarea autovehiculelor aflate la prima înmatriculare…

Consider că, cel puţin în această situaţie minoră (a becului ars), şi sigur mai sunt şi altele (poate tot aşa de ,,grave"), ar fi normal ca o astfel de constatare a remedierii defecţiunii să se efectueze de către orice Staţie de Inspecţie Tehnică Periodică, autorizată (ITP), de pe raza judeţului (aceasta ar contribui şi la reducerea aglomeraţiei de la RAR).

De asemenea, restituirea certificatului de înmatriculare să fie posibilă pe loc, dacă se face dovada remedierii defecţiunii, de către conducătorul auto, la faţa locului sau într-un timp rezonabil, la un service apropiat. În celelalte situaţii, certificatul de înmatriculare reţinut să fie trimis la subunitatea de poliţie, în raza de competenţă a căreia îşi are domiciliul/reşedinţa contravenientul, pentru a fi restituit, după ce acesta face dovada remedierii defecţiunii într-o staţie ITP autorizată.

Aşadar, doamnă ministru, vă solicit să analizaţi într-o manieră pertinentă şi obiectivă aceste probleme semnalate şi să mă informaţi ce măsuri veţi dispune pentru simplificarea acestor proceduri legale, în beneficiul cetăţeanului contribuabil de bună-credinţă.

(Interpelare adresată Ministerului Afacerilor Interne, doamnei ministru Carmen Daniela Dan)

 

Lasă un comentariu