DREPT LA REPLICĂ

Către CUVÂNTUL LIBER

Domnului redactor-şef,

Lazăr Lădariu

 

Vă transmitem protestul nostru ferm faţă de minciunile şi invectivele la adresa Primăriei municipiului Târgu-Mureş, inserate în cotidianul dvs., la rubrica „Cuvântul liber vă aparţine", din data de 24.04.2018.

Instituţia noastră, funcţionarii publici îşi desfăşoară activitatea în scopul unei bune administrări a oraşului, în conformitate cu reglementările legale în materie, în scopul bunei administrări a domeniului public şi privat, a îmbunătăţirii serviciilor publice, pentru creşterea calităţii vieţii membrilor comunităţii.

De regulă, semnalele din presa locală, inclusiv cele critice, şi, în primul rând, cele din „Cuvântul liber" ne-au fost utile în implementarea programelor şi proiectelor propuse şi generate de autoritatea administraţiei publice locale.

De aceea, ne surprinde în mod neplăcut publicarea în paginile ziarului dvs., fără o minimă verificare, a unor afirmaţii mincinoase, fără nicio legătură cu realitatea, care produc în rândul cititorilor ziarului o imagine nefavorabilă, falsă şi denigratoare, faţă de activitatea instituţiei noastre privind buna administrare a municipiului Târgu-Mureş.

Considerăm că apariţia în paginile ziarului a unor informaţii mincinoase are legătură directă cu deontologia şi profesionalismul celor care favorizează astfel de derapaje.

În cele ce urmează ne vom referi punctual numai la afirmaţiile care vizează instituţia noastră deşi, şi „povestea" privind „furtul" unui imobil este înţesată cu minciuni şi denaturare a adevărului:

1. Afirmaţie: Asociaţia de proprietari „a vândut, în numele proprietarilor din Str. Făget nr. 12-14, terasa blocului, în vederea supraetajării !!!"

Starea de fapt: • În realitate nu există blocul din str. Făget nr. 12-14. La nr. 14 este o casă, iar strada Făget nr. 12 face parte dintr-un imobil cu 4 scări, respectiv blocul din str. Făget nr. 10 -12;

• Probabil, afirmaţia mincinoasă vizează blocul din str. Făget nr. 16-18, pentru care Asociaţia de Proprietari nr. 6 a semnat cu Municipiul Târgu-Mureş, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un contract de concesionare (n.n. nu de vânzare) a terasei blocului în vederea mansardării, în contrapartidă cu preluarea la bugetul local a cotei-părţi din costurile de reabilitare termică a blocului. La semnarea contractului de concesiune, asociaţia de proprietari avea acordul scris (nn. tabele cu semnături) a 38 proprietari de apartamente din totalul de 40, respectându-se exigenţele legale privind concesionarea către terţi a unor părţi din proprietatea comună a condominiilor;

• Municipiul Târgu-Mureş a încheiat astfel de contracte de concesiune, în aceleaşi condiţii, cu mai multe asociaţii de proprietari;

• În context, facem precizarea că prin HCL nr. 256/2009 (nn. document public) s-a creat oportunitatea de cofinanţare din bugetul local pentru cota aferentă datorată de proprietari, în cazul blocurilor de locuinţe ce urmează a fi cuprinse în Programul naţional de reabilitare termică, sub condiţia construirii în contrapartidă, a unor mansarde de către autoritatea publică locală destinate închirierii, pentru situaţii în care proprietarii nu au posibilitatea plăţii cotei lor de contribuţie. Prin adoptarea H.C.L. nr. 256/2009, autoritatea administraţiei publice locale a venit în sprijinul proprietarilor de apartamente din condominiile cu venituri modeste cu o alternativă la plata cotei-părţi de către asociaţia de proprietari (nn. din fondul de reparaţii sau din fondul special de reabilitare termică). Prin urmare, asumarea contractului de concesiune este o alternativă la obligaţia legală a asociaţiei de proprietari de a constitui fondul pentru plata cotei-părţi din costurile măsurilor de intervenţie.

2. Afirmaţie: „Conform documentelor strânse, lucrările de reabilitare termică şi supraetajare au fost efectuate fără licitaţii şi autorizaţii de construire, fără devize, fără recepţii, prin deturnarea de fonduri europene, inclusiv ale bugetului central şi local". Sunt, trebuie să recunoaşteţi, afirmaţii deosebit de grave, în totalitate mincinoase, după cum urmează;

Starea de fapt: Să le luăm pe rând: • Municipiul Târgu-Mureş nu a efectuat nicio lucrare de mansardare sau supraetajare. Are în pregătire, unele în faza finală, 11 proiecte de mansardare care vor fi implementate, eşalonat, începând cu anul 2018.

Toate blocurile administrate de Asociaţia de Proprietari nr. 6 care au fost mansardate şi/sau supraetajate fac obiectul unor contracte private şi nu au nicio legătură cu Primăria municipiului Târgu-Mureş;

• Municipiul Târgu-Mureş a reabilitat termic, în perioada 2007-2015, prin programe de cofinanţare din fonduri publice, 125 de blocuri de locuinţe. În toate situaţiile, fără excepţie, contractele de proiectare şi execuţie a lucrărilor au fost atribuite prin licitaţii, în condiţiile legii;

• În toate situaţiile au fost elaborate expertize energetice, studii de fezabilitate, inclusiv devize financiare şi liste de cantităţi de lucrări;

• Proiectele au fost finalizate prin organizarea recepţiei la terminarea lucrărilor, în condiţiile legii şi recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie;

• Decontarea lucrărilor s-a făcut conform reglementărilor legale şi procedurale, inclusiv cu implicarea autorităţilor centrale cu atribuţii şi competenţe în materie;

3. Afirmaţie: „Toate lucrările au fost făcute cu două societăţi agreate de primărie : ALFA CONSTRUCT SRL şi MANSARDA INVESTMENT SRL";

Starea de fapt: • Municipiul Târgu-Mureş nu a avut niciun contract pentru lucrări de reabilitare termică sau de mansardare cu MANSARDA INVESTMENT SRL; • În afara contractelor de reabilitare termică atribuite printre altele şi SC ALFA CONSTRUCT SRL, au mai câştigat licitaţii alte 7 (şapte) societăţi comerciale, dintre care 2 din Bucureşti;

Nu vrem să facem aprecieri privind afirmaţiile de genul: „… aceste persoane scabroase s-au infiltrat în poliţie, procuratură şi justiţie, ajungând ca, pe baza traficului de influenţă a unor persoane din sistem, să-i evacueze silit din apartamente proprietate personală…" sau „… mişcările de culise ale organelor de urmărire penală…".

În loc de concluzii: Vă recomandăm un exerciţiu simplu, şi anume, să suprapuneţi starea de fapt prezentată, peste afirmaţiile mincinoase mediatizate în ziarul dvs., şi veţi constata singuri calitatea execrabilă a demersului jurnalistic care, în fapt, este o dezinformare de cea mai joasă speţă!

Cu stimă, în speranţa unei colaborări oneste şi nu a răspândirii, în opinia publică, a unor astfel de mizerii! Dacă nu solicităm despăgubiri, o dezminţire fermă a afirmaţiilor mincinoase, inserate în ziarul dvs., este obligatorie!

Lasă un comentariu