Sistemul, frica și... dezordinea

„Dezordinea lumii a pătruns în creație datorită libertății omului de a alege. Din moment ce această dezordine a intrat în creație, ea se amplifică mereu de la o generație la alta, așa cum se amplifică o sămânță parazitară pe trunchiul unui arbore, hrănindu-se cu seva rădăcinilor sale, fără să mai știe care este izvorul originar al acestei seve și care este scopul sau ținta sa finală. Sămânța dezordinii va crește și se va amplifica mai întâi în ființa omului și apoi va antrena întreaga creație".

Gheorghe Popa (1956 - ), născut în localitatea Stulpicani, județul Suceava. Este absolvent al Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț (1971-1976), licențiat al Facultății de Teologie din București (1981) și a urmat studii postuniversitare la Facultatea de Teologie din Neuchatel (Elveția), finalizate cu diplomă de specializare în Teologie Sistematică și Noul Testament. Este doctor în Teologie al Facultății de Teologie „Dumitru Stăniloaie" din Iași și prodecan al acestei facultăți. A ocupat mai multe funcții: fondator al publicației religioase „Candela" - Cîmpulung Moldovenesc, redactor la revista „Teologie și viață" a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, director general al postului radio Trinitas, membru în Adunarea Eparhială Iași, secretar științific, decan al Facultății de Teologie Iași, director al Școlii doctorale, director al Centrului de Cercetare interdisciplinară avansată - Religie-Știință, membru al Senatului, membru în diferite comisii și președinte al acestora. Cât privește activitatea științifică, se remarcă prin cărți scrise, traduceri, studii, apariții în dicționare și enciclopedii, comunicări științifice, conferințe, participări la simpozioane interne și internaționale, participări la emisiuni radio-TV, colaborator în diferite cercetări științifice, coordonator de proiecte structurale și a stabilit relații cu diferite instituții superioare din țară și străinătate. A manifestat și o activitate extra-didactică, fiind premiat pentru toată activitatea cu diferite premii, distincții, medalii, printre care și „Crucea Moldavă", oferită de Patriarhul României - Daniel.

***

„Să stăm, iubiților, întru frica lui Dumnezeu, păzind și supraveghind lucrarea virtuților. Să nu dăm pricină de sminteală conștiinței noastre, ci să luăm aminte la noi înșine întru frica lui Dumnezeu, până când se va dezrobi și ea împreună cu noi, ca să se facă unire deplină. Ea va fi atunci paznica noastră, arătându-ne fiecare lucru de care trebuie să ne ferim. Dacă însă nu o vom asculta, se va depărta de la noi și ne va părăsi și vom cădea în mâinile vrăjmașilor, care nu vor mai avea milă de noi. Căci, iată, cum ne-a învățat Stăpânul nostru, zicând: «Împacă-te cu pârâșul tău, până ești pe cale cu el... și celelalte». Pârâșul este conștiința, fiindcă se împotrivește omului ce vrea să facă voia trupului, iar dacă aceasta nu vrea să o asculte, îi dă pe mâna vrăjmașilor săi" (Fil. vol. I, pag. 479).

Isaia Pustnicul

***

„Niciun alt sistem de explicări, științifice sau filosofice, nu dă omului o certitudine așa de absolută, ca cele religioase".

Petre P. Negulescu (1872-1951), filosof și om politic român, membru titular al Academiei Române. A fost numit de Titu Maiorescu „Student eminent". A fost profesor universitar la Iași. În anul 1927, a fost ales președintele Camerei Deputaților. Bombardamentele asupra Bucureștiului din 1944 îi distrug casa și biblioteca. Se stinge din viață la 79 de ani, iar ultimii ani i-a trăit într-o sărăcie lucie, uitat și izgonit din Academia Română.

***

P.S. „Dumnezeu este iubire, Dumnezeu este lumină, și nu este întuneric întru El" (I Ioan 4,8; 15).

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu