LA CASA IANCULUI

Distribuie pe:

Prelegerea domnului prof. univ. emerit dr. Ioan Sabău Pop cu tema ,,Tratatul de Pace din 4 iunie 1920 de la Trianon și Problema optanților", ținută în data de 6.06.2018 la „Casa Iancului" din Tg.-Mureș, a fost una de mare interes pentru asistență, din mai multe motive.

În primul rând, Domnia Sa ne-a împărtășit foarte multe lucruri inedite din culisele pregătirii și desfășurării convorbirilor care au dus la semnarea tratatului, poziția statelor cobeligerante participante la discuții, în principal a Ungariei, argumentele României care au susținut cererile sale, urmările generate de nerespectarea unor hotărâri impuse atunci Ungariei, care au însoțit istoria noastră de atunci și până acum, acțiunile întreprinse, acum, cu multă virulență, de statul ungar, pentru nerecunoașterea prevederilor Tratatului și, concomitent, desfășurarea altora, fățișe, pentru compromiterea și boicotarea anului centenar al Marii Uniri.

Toate aceste informații aflate în plină derulare, ar trebui mai mult popularizate și cunoscute nu numai de specialiști, ci și de publicul larg, pentru că atunci am înțelege mai bine câte eforturi extraordinare s-au depus atunci la masa tratativelor pentru a ne putea constitui într-un stat liber și independent și ce pericole ne pândesc acum.

Una din problemele puse la Tratativele de pace, a fost cea privitoare la libera opțiune a cetățenilor din România privind viitoarea lor apartenență la una din statele succesoare. De aici, și de atunci, a pornit problema optanților, nerezolvată nici până astăzi, care a stârnit atâtea controverse, patimi, probleme pentru statul român. Proprietățile rămase aici de cei care au optat pentru a se stabili în Ungaria în principal, au fost plătite, de-a lungul istoriei până acum, de trei ori de statul român pentru exproprierea lor, dar după 1989, prin legea întocmită de UDMR, ele au fost revendicate din nou, în totalitate de urmași, folosindu-se pentru această cerere tot felul de subterfugii, acte false, mărturii mincinoase. Ca întotdeauna, ele s-au bazat pe ,,bunătatea", soră cu lașitatea, statului român a cărei conducere politizată nu întreprinde nimic pentru apărarea proprietății sale funciare. De ce? Pentru acea nenorocită susținere și sprijin politic primit din partea UDMR, de care au mereu nevoie toate partidele politice românești aflate vremelnic la guvernarea României.

Domnul Ioan Berța, președintele Societății Cultural-Patriotice ,,Avram Iancu" din Tg.-Mureș, a fost cel care a deschis seria multor întrebări adresate domnului Ioan Sabău Pop, urmat fiind de multe persoane din asistență, ceea ce a făcut ca timpul alocat expunerii să se prelungească mult, dar noi credem că a fost cu folos. Clipa de poezie a fost realizată de poeții Mircea Dorin Istrate, Ioan Munteanu și Silviu Rațiu.

În concluzie, putem afirma că activitatea a fost una extrem de importantă și de actuală, întrucât ea ne-a relevat multiplele probleme rămase nerezolvate până acum și care generează încă altele noi și periculoase pentru statul român.

Lasă un comentariu