Proiect: PROFESIA DE MOAȘĂ VA FI RECUNOSCUTĂ PRIN LEGE!

Distribuie pe:

La secretariatul Senatului, a fost depusă de curând o inițiativă legislativă, care prevede înființarea Colegiului Național al Moașelor din România (CNMR) și recunoașterea prin lege a profesiei de moașă pe întreg teritoriul țării.

Moașe, absolvente de facultate, fără loc de muncă!

Inițiatorii arată că, în prezent, reglementările existente cu privire la exercitarea profesiei de moașă nu sunt armonizate cu reglementările Uniunii Europene în domeniu.

Aproximativ 1.000 de moașe au obținut licență de moașă prin absolvirea de programe universitare de stat acreditate, dar sunt neintegrate adecvat sau deloc în sistemul de sănătate. Posturile care ar trebui să fie deținute de moașe sunt ocupate de alți lucrători din sănătate care nu au competențele necesare. Absolventele facultăților se află în imposibilitatea de activare și deci de practicare a profesiei pentru care statul le-a finanțat.

Profesia de moașă este o profesie liberală, în domeniul sănătații materno-infantile, ce se extinde la îngrijirea femeii de vârstă fertilă, sănătate sexuală, consiliere și planning familial și este furnizoare de servicii de sănătate, servicii medicale și servicii conexe actului medical.

Scopul principal al profesiei de moașă este asigurarea unei stări de sănătate de calitate în domeniul materno-infantil, a familiei și femeii de vârstă fertilă, în general, și a gravidei (mamei) și copilului ei, în special, prin asigurarea accesului la îngrijiri de sănătate corespunzătoare și asistență medicală, furnizând servicii de specialitate individualizate, centrate pe femeie, copil și familie, precum și practici preventive cu îndeplinirea măsurilor de urgență la nevoie.

Principalele atribuții

Proiectul de act normativ prevede că principalele atribuții ale unei moașe sunt asigurarea unei bune informări, consilierea în materie de planificare familială și prescrierea de metode contraceptive adecvate, diagnosticarea sarcinii, supravegherea sarcinii normale, efectuarea examinărilor necesare pentru supravegherea evoluției sarcinii normale, prescrierea și consilierea privind testele necesare monitorizării sarcinii normale, recoltarea de probe biologice și interpretarea rezultatelor; prescrierea și consilierea privind examinările necesare diagnosticării sarcinilor cu risc, îngrijirea și asistarea mamei în timpul travaliului și monitorizarea stării fătului în uter prin mijloace clinice și tehnice adecvate, monitorizarea și asistarea nașterii normale inclusiv, la nevoie, efectuarea epiziotomiei și, în cazuri de urgență, practicarea nașterii în prezentație pelviană; recunoașterea, la mamă și la copil, a semnelor care anunță anomalii ce necesită intervenția unui medic și, după caz, asistarea acestuia.

Moașa nu este funcționar public!

Proiectul precizează că, având în vedere natura profesiei și obligațiile fundamentale, moașa nu este funcționar public.

Moașele își desfășoară activitatea în sistem public sau în sectorul privat, precum și în regim independent, în colaborare cu furnizorii de servicii de îngrijiri de sănătate. Activitatea moașelor se desfășoară în cadrul echipei de îngrijire materno-infantilă și sănătate reproductivă sau independent, ca titulari ori asociați ai cabinetelor de practică independentă.

Pentru ca o persoană să exercite profesia de moașă, aceasta trebuie să îndeplinească o serie de condiții: să aibă capacitate juridică civilă deplină de exercițiu, să fie posesoarea unui titlu oficial de moașă, să nu se găsească în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege, să fie apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei și să dețină autorizație de liberă practică emisă de CNMR.

Sunt nedemne și nu pot exercita profesia de moașe persoanele care au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea, cu intenție, a unei infracțiuni contra umanității sau vieții, în împrejurări legate de exercitarea profesiei și pentru care nu a intervenit reabilitarea, și moașele cărora li s-a aplicat pedeapsa interdicției de a exercita profesia pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

Lasă un comentariu