Albeștiul își prețuiește fiii!

Într-o atmosferă sărbătorească, în sala căminului cultural din comuna Albești, a avut loc sâmbătă, 23 iunie 2018, înmânarea de către primarul Nicolae Șovrea a Diplomei de Cetățean de Onoare, dlui prof. univ. dr. ERONIM ȘUTEU, la cei 92 de ani de viață, fiu al satului. Inițiativa a aparținut medicului Stelian Larga - președinte al Despărțământului ASTRA Sighișoara, cel care a întreprins acest demers, reliefând incomensurabila contribuție adusă științei, cercetării în biologie, de acest mare om de știință, legat de domeniul parazitologiei. Proiectul de hotărâre a fost inițiat de către prof. Zaharie Stoian, trecut de plenul Consiliului Local în unanimitate de voturi. „Laudatio" la adresa profesorului Eronim Șuteu a fost susținut de primarul Nicolae Șovrea.

„Omagiul pe care vi-l aducem nu este unul de complezență (…). Noi, consătenii dumneavoastră, cei care vă suntem aproape de inimă, vă stimăm, uimindu-ne de vivacitatea, puterea de muncă, realizările în domeniul științei, culturii, ne mândrim alături de dumneavoastră de rezultatele adunate cu migală în căușul anilor, oglindite de numeroasele, merituoasele titluri științifice obținute în urma atâtor lucrări elaborate printr-o vastă și asiduă cercetare științifică". Pe lângă Titlul de Doctor în Medicină Veterinară, apoi excepționalul Titlu de Doctor Honoris Causa, profesorul Eronim Șuteu este membru de onoare a numeroaselor universități din țară, cât și străinătate.

A lucrat ca profesor în cadrul Institutului Patologic și Igienă Animală București, secția Parazitologie, având calitatea de cercetător științific la Institutul Pasteur din București între 1964-1970 urmând studii post-universitare, doctorale - la Facultatea de Medicină Veterinară, Institutul Agronomic din București, iar în 1982 cursul post-universitar de management educațional, urcând treptele universitare cele mai înalte ale învățământului superior în domeniul Medicinii Veterinare.

Începând din anul 1964 și până în anul 1996, când s-a pensionat, a lucrat fără întrerupere la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, având parte de stima studenților, aprecierea colegilor - profesori universitari, cei care, în vibrante cuvinte adunate în cartea Omagiu, la cei 90 de ani ai prof. Eronim Șuteu, și-au exprimat gratitudinea și prețuirea, dând glas simțămintelor de aleasă trăire și admirație, totodată.

Diploma și Titlul de „Doctor Honoris Causa" pentru contribuții la progresul Parazitologiei și conlucrarea inter-universitară i-a fost acordată de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, Timișoara, în anul 2004. Profesorul universitar Eronim Șuteu este membru a opt societăți și asociații științifice din țară și din străinătate, publicând peste 260 de lucrări științifice în reviste de specialitate, precum și tratate studii, monografii, 28 de cărți 7.546 de pagini. De asemenea, este deținătorul a două Brevete de invenții (1984, respectiv1995), numele său figurând în 6 dicționare și enciclopedii românești și străine.

 

Lasă un comentariu