DE FIII SATULUI, O ZI MEMORABILĂ LA FĂRĂGĂU

Duminică, 29 iulie 2018, a fost o zi solemnă și de plăcută aducere aminte pentru locuitorii străbunei așezări din Câmpia Transilvaniei, pentru fiii satului reveniți pentru o repede clipă spre a poposi în vatra copilăriei, ca și pentru oaspeții care au avut șansa de a le fi alături bunelor gazde ale reuniunii sărbătorești.

Organizarea acestui eveniment, înscris în calendarul manifestărilor consacrate centenarului Marii Uniri din 1918 a tuturor provinciilor istorice locuite de români, și-a asumat-o Consiliul local și Primăria comunei Fărăgău, printr-o bună colaborare cu așezăminte și oameni de bine ai locului, din vecinătăți și prieteni.

Primarul Ioan Milășan, aflat la al treilea mandat succesiv, și-a arătat și cu acest prilej vrednicia și neodihna pentru interesele de obște. I-au stat alături, ca și la realizarea altor obiective, cu sfatul înțelept și ajutorul material, personalități cu rădăcinile în această vatră, precum sunt octogenarul Ioan Harja, tehnolog în industria alimentară, prof. univ. dr. Ioan Sabău, avocat, și alții.

Fărăgăul ne-a primit în haină de sărbătoare, cu mulțime de drapele pe stâlpii stradali și la case, la locurile de pomenire de la răscruci, cu mulți purtători, tineri și vârstnici, ai veșmintelor naționale. Se întâmplase ca întâlnirea fiilor satului să coincidă de această dată cu Ziua Imnului Național al României…

Suita de manifestări a început cu Sfânta Liturghie, la Biserica Ortodoxă din localitate, la care harnicul și haricul tânăr paroh, pr. Ovidiu Mălinaș, a fost însoțit de un sobor preoțesc din zonă, în frunte cu protopopul de Reghin, pr. Valentin Vârva.

După ceasurile liturgice, împărtășania, rugăciunile, binecuvântările și cuvintele de învățătură ale slujitorilor altarului către obștea creștină, a urmat adunarea populară pentru ceremonia de dezvelire a bustului patriotului unionist ing. Florea Bogdan (1876-1965), fiu al satului Fărăgău. Au rostit alocuțiuni consacrate ilustrei personalități, vieții și faptelor sale pentru neam și țară, domnii Ioan Harja, Ioan Sabău, Nicolae Balint, Mihail Art. Mircea ș.a.

Din partea organizatorilor s-a conferit inginerului Florea Bogdan titlul de Cetățean de Onoare post-mortem al Comunei Fărăgău.

Tânărului sculptor Gheorghe Popa din Târgu-Mureș, realizatorul bustului marelui precursor, i s-au adresat de către comunitate binemeritate cuvinte de apreciere pentru lucrarea sa și i s-a conferit o Diplomă de excelență.

Noul monument de for public a fost flancat, după dezvelire, de o gardă de onoare formată din militari ai Ministerului de Interne din subunități mureșene. Fanfara orașului Reghin și reprezentanți ai unor asociații de militari rezerviști, ai unor societăți civile, precum și publicul prezent au dat onorul la monumentele acelor fii ai comunei care și-au consacrat viața, sau chiar au oferit jertfa supremă pentru patrie, pentru întregirea și propășirea României.

Toți participanții la impresionanta reuniune - gazde și oaspeți, oficiali și public de rând - au poposit apoi împreună la o agapă prietenească, fiind cinstiți cu bunătăți din meniurile locale tradiționale. A urmat apoi pe ulițele satului o frumoasă paradă a portului, jocului și cântecului popular din Câmpie, pigmentată și de prezența unei formații din Maramureș, cinstind după decenii jertfele umane de la Moisei din toamna anului 1944, în care și localnici din Fărăgău și din preajmă au fost victime ale masacrului fascisto-horthyst.

Cei care am trăit emoția participării la reuniunea din recenta duminică de miez de vară de la Fărăgău ne-am pătruns, încă o dată, de profunzimea adevărurilor rostite de Lucian Blaga în discursul de recepție la Academia Română (1936):

„Fiecare sat se simte, în conștiința colectivă a fiilor săi, un fel de centru al lumii… Satul românesc, în ciuda sărăciei și a tuturor neajunsurilor cuibărite în el prin vitrega colaborare a secolelor, se învrednicește în excepțională măsură de epitetul autenticității… Fac elogiul satului românesc, creatorul și păstrătorul culturii populare, purtătorul matricei noastre stilistice."

 

Lasă un comentariu