ISTORICUL MEDICAL, ACCESIBIL NUMAI CU CONSIMȚĂMÂNTUL PACIENȚILOR!

Distribuie pe:

Într-un proiect privind completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Guvernul a aprobat, în ședința din 5 septembrie 2018, un nou titlu nou, intitulat “Dosarul electronic de sănătate al pacientului”, actul normativ urmând să fie trimis Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.

Ce este dosarul electronic de sănătate (DES)

“Obiectul prezentului titlu îl constituie reglementarea sistemului dosarului electronic de sănătate, denumit DES, componentă a platformei informatice din asigurările de sănătate, care reprezintă înregistrări electronice consolidate la nivel național, cuprinzând date și informații medicale necesare pentru medici și pacienți.

Dosarul electronic de sănătate conține date și informații clinice, biologice, diagnostice și terapeutice, personalizate, acumulate pe tot parcursul vieții pacienților.

Potrivit legii, utilizarea dosarului electronic de sănătate are drept scop prioritar creșterea calității și eficienței actului medical, prin accesul imediat la date și informații medicale, precum și furnizarea de date și informații statistice necesare politicilor de sănătate, cu implicarea pacientului ca factor activ al protejării și promovării propriei sănătăți prin completarea informațiilor privind antecedentele personale, fiziologice și patologice, regim de viață, precum și prin consultarea directă a datelor medicale proprii din dosarul său de sănătate.

Sistemul DES este un serviciu public furnizat de CNAS, pentru toți pacienții care au obligația să se asigure în sistemul de asigurări sociale de sănătate și pentru toți furnizorii de servicii medicale pe toate tipurile de asistență medicală, indiferent dacă se află sau nu în relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate.

Ce date cuprinde DES

În cazul pacienților pentru care se constituie DES, datele și informațiile sunt structurate în module, respectiv “Sumar de urgență”, care cuprinde date despre alergii și intoleranțe diagnosticate, proteze și alte dispozitive medicale interne, transplant, fistulă arterio-venoasă, diagnostice și proceduri relevante pentru urgență - grup sanguin și factor Rh; “Istoric medical”, care cuprinde date despre alergii și intoleranțe diagnosticate, diagnostice, proceduri, intervenții și tratamente; “Antecedente declarate de pacient”, care cuprinde date despre antecedente medicale heredo-colaterale, antecedente fiziologice, patologice, informații despre mediul și modul de viață, informații despre consumul de alcool, tutun, cafeină sau droguri; “Documente medicale”, care cuprinde date despre fișe de observație, fișe de consultație, trimiteri și recomandări, și modulul “Date personale”, care cuprinde nume, prenume, data nașterii, codul unic de identificare (CID), sex și vârstă.

Datele și informațiile din DES sunt accesibile medicilor numai cu consimțământul pacienților, cu excepția datelor și informațiilor din modulul Sumar de urgență, care sunt accesibile medicilor care își desfășoară activitatea într-o structură de urgență, respectiv camera de gardă, UPU, CPU, serviciile de ambulanță și medicilor care își desfășoară activitatea în asistență medicală primară, numai în vederea realizării actului medical, fără a fi necesar consimțământul pacientului”, prevede proiectul de lege.

Cum se exprimă consimțământul

În detaliu, actul normativ precizează și cum se exprimă consimțământul pacientului pentru vizualizarea de către medici a datelor și a informațiilor din DES, astfel:

a) înainte de prezentarea la medic - de către pacient, prin configurarea drepturilor de acces la secțiunea dedicată din cadrul propriului dosar sau de către reprezentantul legal, prin configurarea drepturilor de acces în secțiunea dedicată din dosarul electronic de sănătate al pacientului pe care îl reprezintă;

b) la prezentarea la medic - prin utilizarea, în prezența medicului, de către pacient sau reprezentantul său legal, a matricei de securitate sau, după caz, a cardului național de asigurări sociale de sănătate și codului PIN asociat acestuia.

În cadrul dosarului electronic de sănătate propriu, pacienții pot vizualiza istoricul complet al accesării acestuia de către medici.

Pentru pacienții care refuză în mod expres utilizarea dosarului electronic de sănătate, toate datele existente în dosar, precum și datele ce se colectează ulterior refuzului exprimat, se anonimizează, astfel încât pacientul respectiv să nu poată fi identificat în DES, datele fiind utilizate în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică, ori în scopuri statistice.

“Refuzul pacienților de a li se utiliza dosarul electronic de sănătate nu îi privează pe aceștia de acordarea de servicii medicale în cadrul sistemului de sănătate din România”, se arată în proiectul adoptat de Guvern.

Dacă pacienții își schimbă decizia

Pentru pacienții care revin în mod expres asupra deciziei de a refuza utilizarea dosarului electronic de sănătate, datele și informațiile vor fi colectate și înregistrate, astfel încât pacientul respectiv să poată fi identificat începând cu data înregistrării solicitării de revenire.

“Datele din dosarul electronic de sănătate se păstrează pe întreaga durată de viață a pacientului, iar, după decesul acestuia, se arhivează potrivit legii, urmând a fi preluate exclusiv în scopuri de cercetare științifică ori în scopuri statistice, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare”, se mai prevede în proiect.

Lasă un comentariu