PRIMĂRIILE, IMPLICATE ÎN DISTRIBUIREA PRODUSELOR ÎN ȘCOLI

La inițiativa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), în ședința din 31 octombrie 2018, Guvernul a aprobat un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea OG nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la programul pentru școli al Uniunii Europene, care va permite primăriilor de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor să beneficieze de fonduri pentru implementarea programului prin hotărâre a consiliului județean sau a consiliului general al Municipiului București, după caz.

Reamintim că programul pentru școli constă în distribuirea de fructe și (sau) legume proaspete, lapte natural de consum și (sau) produse lactate fără adaos de lapte praf, precum și în măsurile educative care însoțesc distribuția produselor.

Autoritățile naționale competente pentru aplicarea programului pentru școli sunt Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății.

În proiectul de modificare a OG nr. 13/2017, MADR precizează: “Se impune întreprinderea unor măsuri, în regim de urgență, pentru sporirea ritmului de implementare a programului pentru școli al României, pentru anul școlar 2018 - 2019, prin identificarea unor soluții de derulare cu operativitate a procedurilor de achiziție de fructe și/sau legume proaspete, lapte natural de consum și/sau produse lactate fără adaos de lapte praf.

Lipsa unor prevederi exprese privind repartizarea sumelor de la nivel județean la nivel local, respectiv consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor și ale sectoarelor municipiului București, aflate în imposibilitatea derulării programului în școlile de pe raza lor teritorială, și luând în considerare iminența neutilizării sumelor primite anual de la bugetul de stat, cu această destinație, pentru derularea programului, precum și riscul pierderii fondurilor comunitare destinate programului, ca urmare a implementări defectuoase a aces-tuia la nivelul întregii țări, impun completarea OG nr. 13/2017, după cum urmează:

La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1.1), cu următorul cuprins: În situația în care programul pentru școli al României se derulează de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor și ale sectoarelor Municipiului București, prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului general al Municipiului București, se repartizează sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată, alocate județelor, respectiv Municipiului București, potrivit alin. (1), aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație, pe comune, orașe, municipii, respectiv sectoarele municipiului București, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar jude-țean, respectiv a inspectoratului școlar al Municipiului București”.

În opinia MADR, absența acestei reglementări ar fi dus la imposibilitatea asigurării unui nivel optim al absorbției fondurilor alocate, cu consecințe nefavorabile pe termen lung, și asupra sănătății copiilor, datorită scăderii consumului de produse proaspete distribuite prin intermediul programului. 

Lasă un comentariu