FUNDAȚIA CULTURALĂ “VASILE NETEA”

Distribuie pe:

Marți, 13 noiembrie, ora 17, în sala de ședințe a Bibliotecii Județene Mureș, etajul III, va avea loc simpozionul științific cu tema “Vasile NETEA - istoric al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918”.

Programul evenimentului include: “Vasile Netea, istoric al epocii sale” - prof. univ. dr. Cornel Sigmirean; “Vasile Netea, istoric al mișcării naționale a românilor ardeleni” - prof. univ. dr. Vasile Dobrescu; “Vasile Netea, istoric al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918” - prof. Dimitrie Poptămaș; “Aportul clerului mureșean la realizarea unității naționale, reflectat în publicistica lui Vasile Netea” - dr. Florin Bengean; “Conștiința unității naționale a poporului român în opera istorică a lui Vasile Netea” - prof. Ilie Șandru; “Publicistica literară a lui Vasile Netea” - prof. univ. dr. Iulian Boldea; “Vasile Netea «despre mințile larg cuprinzătoare ale trecutului nostru cultural»“ - dr. Valentin Marica; “Un triptic pe iconostasul unității național-spirituale românești (învățătorii folcloriști Ion Pop Reteganul, C. Rădulescu Codin, Mihai Lupescu) în viziunea tânărului Vasile Netea” - prof. Mihail Art. Mircea.

În cadrul aceleiași manifestări, va avea loc și o dublă lansare de carte: Vasile Netea - “O zi din istoria Transilvaniei - 1 Decembrie 1918”, ediție anastatică îngrijită de Ilarie Gheorghe Opriș, Târgu-Mureș, Editura Constantin Romanu-Vivu, 2018 - prezintă drd. Constantin Bogoșel și Ilarie Gh. Opriș; Vasile Netea - “Studii istorice și literare”, vol. I-V, ediție îngrijită de Dimitrie Poptămaș, prefață de Cornel Sigmirean și Iulian Boldea, Târgu-Mureș, “University Press”, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tenologie, 2018.

“Problema relațiilor dintre Transilvania și Principatele transcarpatine, Moldova și Țara Românească, iar după unirea acestora, sub numele de Principatele Unite și apoi România, dintre Transilvania și noul stat român, a preocupat necontenit pe istoricii români de pe ambele versante ale Carpaților. Prin ele s-a relevat în mod permanent unitatea de simțire românească, de interese și de aspirațiuni comune, pe care granițele politice impuse de vitregiile timpului nu le-au putut niciodată întrerupe, ele fiind determinate de realități organice mai puternice decât voința vremelnicilor stăpânitori. S-au remarcat cu aceeași acuitate și profunzime, cu participarea tuturor țărilor surori, atât în sectoarele economice, cât și în domeniile culturale și politice, creând platforme și structuri unitare.

Toate aceste relații n-au fost decât anticiparea naturală, în toate domeniile, a ceea ce urma să fie unitatea statală românească, pe care anumite conjuncturi și configurații externe o puteau amâna, dar nu înlătura, ea făcând parte din ordinea firească a Europei”, susținea Vasile Netea.

 

Lasă un comentariu