Politici criminale ale maghiarizării forțate (V)

Distribuie pe:

* La 10 martie 1907, în timp ce la Budapesta se dezbătea proiectul legilor Appónyi, românii au ținut la Blaj o mare adunare populară, convocată de conducătorii a patru cercuri electorale. Hotărârea luată de această adunare populară prevedea în ceea ce privește învățământul, următoarele:

(...) 4. Limbile naționalităților nemaghiare sunt înlăturate chiar din acele școli agricole întreținute de naționalități și de bisericile lor și în modul acesta este lezat art. 17 din legea 44 din anul 1868, care obligă statul să poarte de grijă, în toate școlile, chiar și în școlile de stat până la academii și universități, ca naționalitățile nemaghiare să folosească în învățământul public exclusiv limba lor. În celelalte școli elementare ale confesiunilor se acordă limbii maghiare un teren atât de mare încât pentru limbile naționalităților abia mai rămâne loc. Cele mai importante obiecte de învățământ - aritmetica, istoria, geografia, constituția patriei, trebuie predate în legătură cu învățământul limbii maghiare, și anume din astfel de manuale și potrivit unui astfel de plan care a fost aprobat exclusiv de către Ministerul Cultelor și Învățământului, o împrejurare care face aproape cu totul imposibil învățământul copiilor în limba lor maternă.

5. Prezbiteriul școlar, preoții, învățătorii și autoritățile bisericești cele mai înalte sunt silite să se îngrijească de învățământul limbii maghiare în așa măsură încât fiecare copil, când părăsește școala elementară, să poată citi și scrie limba maghiară... proiectul de lege prevede pedepse aspre pentru prezbiteriile școlilor, pentru preoți, învățători, precum și pentru autoritățile bisericești și merge chiar atât de departe, încât în multe cazuri sistează chiar dreptul bisericii de a-și menține școlile proprii.

* În aprilie 1907, parlamentul maghiar votează legile școlare (Appónyi) care vizează desființarea școlilor confesionale românești, slovace și sârbe. Urmările se traduc prin desființarea a 500 de școli românești numai în 3 ani de la promulgarea legilor Appónyi. Din 2.756 de școli elementare românești înscrise în statistica anului 1880 până în aprilie 1907 sunt desființate 100 de școli elementare românești. Din aprilie 1907 până în 1916 nu mai rămân în Transilvania decât 2.170 de asemenea școli.

* Appónyi Albert în 1911: ...școala care n-are în vedere principiul că cetățenii unguri aparțin hotărât și exclusiv patriei maghiare degenerează într-o școală de păcătoși și trădători, care școală merită tot atât de puțin să fie tolerată ca și o școală infectată de orice alt soi de imoralitate.

(Va urma)

 

Lasă un comentariu