SCHIMBAREA LA “FAȚĂ” A ROMÂNIEI! NOUA MILIȚIE (A GÂNDIRII) ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT!

Se vede treaba că sforarii din umbră ai întrezăritei lumi (noi) multiculturale nu se dedau de la nimic, în a alinia masele manipulate pe “frontul” uniformizării și depersonalizării, pentru a ne face să retrăim din plin teroarea de odinioară a reeducării, după “rețeta” iudeo-bolșevică, de a transforma nevinovații în “dușmani ai poporului” și a-i arunca în închisorile unei orânduiri pe care nu o “meritau”, printr-o Ultimă Revoluție menită să condamne pe toți opozanții Noii Ere,a căror fericire supremă nu se oprește la a-ți iubi...robia, în lagărul de concentrare (anestezic) al dictaturii “științifice” universale! Cum nici Guvernul României nu stă cu mâinile în sân, în a-i satisface pe neo-marxiștii (seculariști) care profită că am devenit un popor dezbinat, s-a elaborat o “strategie națională”, cu finanțare de la stat și U.E.(numită “Egalitate,Intruziune, Diversitate”), prin care se dă de fapt “frâu liber” unor organisme antidemocratice și antiromânești, CNCD și ACCEPT, ca să “viruseze” învățământul românesc, recte Ministerul Educației, cu un proiect care vizează, în fond, sucirea minții tineretului. Iar Statul Român nu își dă doar aportul, ci și acceptul ca aceste două “trupe de desant” antinaționale, CNCD și ACCEPT, să recurgă la avizarea, înaintea Ministerului Educației, modificării curriculei, manualelor, materialelor didactice etc! Astfel, s-a ajuns în situația incredibilă ca o minoritate sexuală, diabolică, să facă legea, în Educație, folosindu-se de o pleiadă de păpușari, din rândul judecătorilor, procurorilor, avocaților, profesorilor, consilierilor școlari, asistenților sociali, psihologilor, endocrinologilor, ca să atribuie o serie de etichete stigmatizante(intoleranți, extremiști, homofobi, xenofobi, rasiști, antisemiți, antieuropeni etc) și să elimine din “sistemul” lor pe toți cei care, de la părinții care vor fi decăzuți din drepturile parentale și până la profesorii nesupuși, vor îndrăzni să combată o serie de “discipline tolerante” pe cale să fie introduse în învățământ:”Egalitate și nediscriminare”, “Gândire critică în contextul fake-news și al ideologiilor extremiste” , “Educație parentală”, o “săptămână a diversității”, o dată pe semestru abordarea temei egalitate și nediscriminare la ora de Dirigenție, cărți de povești și filme erotice pentru copii!

Și astfel, stimați cititori, se va ajunge prin supraveghere atentă, la cele mai înalte cote ale delațiunii, mai ceva ca în comunism, când ne vom vinde, pentru un bob de linte amară, unii pe alții: profesori pe profesori, profesori pe elevi, elevi pe profesori, copii pe părinți și părinți pe copii... Căci autorii tuturor acestor născociri inumane, ale stângii totalitare, vor dispune de pârghiile decizionale necesare ca, luând în calcul chiar plângerile anonime, să înfiereze, să manipuleze, să elimine din drumul lor, antihristic, orice urmă, cât de mică, de pâlpâire a lucidității...

Lasă un comentariu