MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE INFORMEAZĂ

Sprijinirea sectorului avicol

Recent, în ședință de Guvern, a fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol. Se reglementează astfel: definirea clară a categoriilor de beneficiari, în care se încadrează și întreprinderile mari; stabilirea documentelor ce trebuie depuse suplimentar de categoria de beneficiari întreprinderi mari; stabilirea clară a tipurilor de investiții și costuri eligibile; stabilirea ca și cheltuială neeligibilă a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor; pentru realizarea investițiilor finanțate prin Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, se poate acorda un avans, în procent de maximum 30% din totalul finanțării eligibile; acțiunile și categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăți în avans, criteriile, precum și limitele care se vor folosi în acest scop se vor stabili prin hotărâre a Guvernului; pentru acordarea avansului se completează documentele cu scrisoare de garanție bancară sau scrisoare de garanție eliberată de instituții financiare nebancare.

Schemă de ajutoare nu se aplică solicitanților care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploatației începând cu 1 ianuarie 2017. Direcțiile pentru agricultură județene aprobă suma necesară realizării investiției și încheie contractele de finanțare.

Comisia Europeană a emis Decizia 6719/18.10.2018 de autorizare a schemei de ajutoare instituită de Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol.

Sprijin acordat crescătorilor de suine

Comisia Europeană a emis Decizia 6.928 din 25.10.2018 de autorizare a schemei de ajutoare instituită de Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție.

Ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, aprobată zilele trecute în ședință de Guvern, aduce clarificări în definirea clară a beneficiarilor care trebuie să respecte criteriile microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și mijlocii, potrivit legislației în domeniu; stabilirea clară a tipurilor de investiții și costuri eligibile; stabilirea ca și cheltuială neeligibilă a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor; prezenta schemă de ajutoare nu se aplică solicitanților care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploatației începând cu 1 ianuarie 2017; acțiunile și categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăți în avans, criteriile, precum și limitele care se vor folosi în acest scop se vor stabili prin hotărâre a Guvernului. Direcțiile pentru agricultură județene aprobă suma necesară realizării investiției și încheie contractele de finanțare. Pentru realizarea investițiilor finanțate prin Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție se poate acorda un avans, în procent de maximum 30% din totalul finanțării eligibile. Pentru acordarea avansului se completează documentele cu scrisoare de garanție bancară sau scrisoare de garanție eliberată de instituții financiare nebancare, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltări Rurale.

Lasă un comentariu