RAPORTUL DE BILANȚ AL ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN CURSUL ANULUI TRECUT LA TRIBUNALUL MUREȘ

La conferința de presă desfășurată ieri, la Tribunalul Mureș din Târgu-Mureș, a fost prezentat “Raportul de bilanț aferent activității desfășurate în cursul anului 2018 la Tribunalul Mureș”. Datele au fost prezentate al judecătorii Veronica Szász, președinte, purtător de cuvânt, și Teodora Albu, vicepreședinte, al Tribunalului Mureș. Am selectat din raport câteva date statistice, astfel: la începutul anului 2018 exista un stoc de dosare în număr de 5.599, asta însemnând dosare în lucru, nefinalizate; în cursul anului 2018 au fost înregistrate 6.449 de dosare, din care, la secția civilă 2.989, la contencios administrativ 2.060, iar la penal 1.400, din care 328 dosare asociate. Comparativ cu anul 2017, în anul 2018 numărul de dosare a scăzut cu 2.206 de dosare pe instanță de judecată. În privința volumului total de activitate al Tribunalului Mureș, în anul 2018 a fost de 12.048 dosare, din care, 5.541 cauze civile, 4.680 cauze de contencios administrativ și fiscal și 1.827 cauze penale. Comparativ cu anul anterior, volumul total al instanței, care cuprinde stocul la care se adaugă cauze nou intrate, a scăzut cu 339 de dosare. Legat de numărul de dosare adiționale, volumul de activitate al instanței a fost de 17.986, ceea ce înseamnă numărul total de dosare care au revenit tuturor judecătorilor, atât în prima instanță de judecată, cât și în apel, recurs sau contestație, din care, la secția civilă 8.387 dosare, la contencios administrativ și fiscal 7.540 dosare, iar la penal 2.059 dosare. Comparativ cu anul 2017, doar la secția civilă s-a înregistrat o creștere de 707 dosare. La indicatorul “volumul pe secții și grade de jurisdicție” avem astfel: la secția civilă, 2.894 dosare la prima instanță, 2.448 dosare la apel și 199 dosare la recurs, cu un total de 5.541 dosare, în creștere față de anul precedent cu 703 dosare; la contencios administrativ și fiscal au fost 1.827 dosare în prima instanță, 2.840 dosare la apel, și la recurs 13 dosare, cu un total de 4.680 dosare, în scădere față de anul precedent cu 1.077 dosare; la secția penală au fost 1.165 dosare în prima instanță, din care 198 rechizitorii, 28 cazuri D.N.A., 49 cazuri D.I.I.C.O.T. și 121 cauze la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș; au fost 662 dosare la contestații. Totalul a fost de 1.827 dosare, în creștere față de anul precedent cu 27 dosare. Indicatorul “volumul pe complete specializate și materii”, la secția civilă avem: complete specializate în cauze privind minori și familie cu un total de 836 dosare, din care 528 dosare în prima instanță, 294 la apel, și 14 la recurs; complete specializate în cauze privind asigurările sociale, cu 292 dosare în prima instanță; complete specializate în cauze privind litigiile de muncă, 1.739 dosare în prima instanță; complete specializate în cauze privind fondul funciar, cu 13 dosare la recurs; secția penală se prezintă astfel: 384 dosare la complet judecător de drepturi și libertăți, și 532 dosare la complet judecător de cameră preliminară; secția de contencios administrativ este cu 43 dosare la complet specializat achiziții publice. În anul precedent, la Tribunalul Mureș s-au soluționat 8.042 cauze, din care, 790 dosare asociate, cu 1.203 cauze mai multe, comparativ cu anul precedent, astfel: 3.451 dosare la secția civilă, din care 263 dosare asociate; 3.131 dosare la secția contencios administrativ și fiscal, din care 194 dosare asociate, iar la secția penală 1.460 dosare, din care 333 dosare asociate. Față de anul precedent, numărul dosarelor soluționate a crescut cu 1.203 dosare. La sfârșitul anului 2018, s-a adus, pentru anul în curs, un stoc de 4.006 dosare, în scădere față de anul precedent, astfel: 2.090 dosare civile, 1.549 dosare în contenciosul administrativ și fiscal, 367 dosare în penal. În acest stoc sunt cuprinse și dosarele suspendate la 31 decembrie 2018, cu un total de 510 pe întreaga instanță, astfel: 423 dosare civile, 86 dosare în contenciosul administrativ și fiscal și un dosar la penal. La capitolul “încărcătura pe judecător și pe schemă, avem în felul următor: volum de activitate al instanței, 12.048 dosare, în condițiile în care volumul adițional a fost de 17.986 dosare, aceasta însemnând numărul total de dosare pentru fiecare judecător, în prima instanță, apel și recurs. În anul 2018, încărcătura pe judecător a fost de 814 dosare, în condițiile în care, din schema de 27 posturi de judecători, nu toate au fost ocupate, astfel: la secția civilă 839 dosare, contencios administrativ și fiscal cu 1.077 dosare și 445 la penal. În privința încărcăturii pe schemă, pe anul 2018 a fost de 666 dosare, în scădere față de anul precedent cu 21 de dosare; la secția civilă 699 dosare, la contencios administrativ și fiscal 838 dosare și 371 la penal. În privința numărului de dosare rulate pe judecător, au fost 1.330 dosare. La numărul mediu de hotărâri pronunțate de un judecător, avem 518. În privința numărului ședințelor de judecată, un judecător de la Tribunalul Mureș a participat, în medie, la 172 ședințe de judecată. Să remarcăm că dosarele sunt la mare căutare în instanțele de judecată...

Lasă un comentariu