ANUL TRECUT, APROAPE DOUĂ MILIARDE DE LEI PENTRU PENSIONARII DIN JUDEȚUL MUREȘ

Distribuie pe:

- Interviu cu doamna EUGENIA NEAGOE, director executiv al Casei de Pensii Mureș -

- Care a fost situația pensionarilor din județul Mureș, în anul 2018?

- În contextul aplicării Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, activitatea de anul trecut a Casei de Pensii Mureș a implicat un număr mediu lunar de beneficiari de prestații de asigurări sociale și (sau) de indemnizații speciale, de 196.932 persoane, iar cheltuiala totală cu prestațiile sociale și speciale a fost de 1.944.057.442 lei.

Numărul mediu lunar de beneficiari de prestații de asigurări sociale suportate din bugetul de asigurări sociale a fost de 129.167 persoane și o cheltuială medie lunară de 12.665.592 lei, numărul mediu lunar de beneficiari de prestații suportate din fondul de accidente și boli profesionale a fost de 109 persoane și o cheltuială medie lunară de 8.376 lei, iar numărul mediu lunar de beneficiari de prestații suportate din bugetul de stat a fost 67.656 persoane și o cheltuială medie lunară de 3.880.469 lei.

- Care a fost, anul trecut, pensia medie de asigurări sociale?

- În anul 2018, au beneficiat de pensie de limită de vârstă 97.664 persoane, cuantumul pensiei medii fiind de 1.219 lei. La pensie anticipată erau înregistrate 733 de persoane, cu un cuantum mediu al unei pensii de 1.270 lei, iar la pensie anticipate parțială -1.917 de persoane, cu un cuantum mediu - 924 lei.

Beneficiari ai unor pensii de invaliditate au fost 19.531 de persoane (cuantum mediu - 636 lei), pensii de urmaș - 12.369 persoane (cuantum mediu - 564 lei). Pentru ajutoare sociale acordate pe legislația anterioară datei de 1 aprilie 2001, sunt în plată 12 persoane (cuantum mediu - 305 lei), beneficiari de pensii IOVR - 25 persoane (cuantum mediu - 218 lei), beneficiari de pensii IOVR încadrați în grad de invaliditate - 9 persoane (cuantum mediu - 292 lei), beneficiari pensii de urmaș IOVR - 16 persoane (cuantum mediu - 177 lei) și beneficiari de pensii provenite din sistemul de pensii pentru agricultori - 10.364 persoane (cuantum mediu - 476 lei).

Numărul mediu de pensionari care au beneficiat de indemnizație socială a fost de 25.274 persoane, cu o indemnizație medie pe lună de 152 lei pentru fiecare persoană a cărei pensie de asigurări sociale a fost sub pragul de 520 lei, până la 30 iunie 2018, sau până la 640 lei, după data de 1 iulie 2018.

- Câți contribuabili la sistemul public de pensii au existat în județul Mureș?

- În anul 2018, conform datelor transmise lunar de angajatori către ANAF și preluate în sistemul informatic de evidență al Casei de Pensii Mureș, numărul mediu de asigurați la sistemul public de pensii a fost de 134.314 persoane, veniturile totale încasate din contribuții la bugetul asigurărilor sociale fiind de 920.323.566 lei, iar cota de contribuție la bugetul asigurărilor sociale a fost de 25%.

Prin urmare, în județul Mureș, media veniturilor lunare asigurate în sistemul public de pensii pentru un contribuabil se situează în jurul salariului minim brut pe economie. Asigurați ai sistemului public de pensii, în baza unui contract de asigurare socială încheiat cu Casa de Pensii, au fost 1.170 de persoane, iar asigurați care au încheiat contracte de asigurare socială pentru plata retroactivă, pe cel mult 5 ani anteriori datei încheierii contractului, au fost 765 de persoane.

- Ce alte drepturi de asigurări sociale ați achitat?

- În cursul anului 2018, au fost achitate 6.014 ajutoare de deces, în cazul decesului pensionarului, asiguratului sau al unui membru de familie. Cuantumul ajutorului de deces, în cazul decesului asiguratului, a fost de 4.162 lei, iar în cazul decesului unui membru de familie, cuantumul a fost de 2.081 lei.

Tot anul trecut, Casei Județene de Pensii Mureș i-au fost repartizate 4.511 de bilete de tratament balnear, din care 799 de bilete au fost acordate gratuit beneficiarilor în drept.

Cel mai mare număr de bilete valorificate a fost pentru stațiunea Covasna - 1.010 bilete, urmată de Sovata (627 bilete), Geoagiu (394 bilete), Tușnad (385 bilete), 1 Mai (349 bilete), Felix (285 bilete), Litoral (284 bilete), Vatra Dornei (196 bilete) și Amara, Bizușa, Buziaș, Olănești, Herculane, Căciulata, Govora (771 bilete valorificate).

Totuși, au fost restituite ca nevalorificate 210 bilete de tratament în stațiunile Amara, Bizușa, Buziaș, Olănești și Pucioasa.

- În cât timp soluționați cererile care vă sunt adresate?

- Într-adevăr, cel mai important obiectiv strategic stabilit de CNPP în sarcina caselor teritoriale de pensii este timpul mediu de soluționare a unei cereri de acordare sau recalculare a unei prestații. Anul trecut, timpul mediu de soluționare a unei cereri, realizat de CJP Mureș, a fost de 28,1 zile, calculat în funcție data depunerii cererii, data soluționării cererii și termenul legal de soluționare, respectiv 45 de zile.

Numărul total al cererilor de cazuri noi soluționate a fost de 5.892, cu o medie lunară de 490 de cazuri, iar numărul total al cererilor de recalculare a drepturilor a fost de 5.747 de cereri, cu o medie lunară de 479 de cereri soluționate.

- Cum ați aplicat directiva europeană privind protecția datelor cu caracter personal ale cetățenilor?

- După data de 25 mai 2018, când au devenit obligatorii recomandările Regulamentului UE 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal ale cetățenilor, Casa de Pensii Mureș a identificat și a implementat măsuri care să asigure respectarea acestora și, totodată, să realizeze interesul public cu care este învestită instituția noastră.

Astfel, a fost desemnat responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, iar instruirea acestuia s-a efectuat cu resurse interne. În conformitate cu principiile Codului de Conduită, enunțate la art. 40 din Regulament, Casa de Pensii Mureș a elaborat, a aprobat și a afișat pe site-ul instituției “Politica de confidențialitate privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal”, iar formularele și documentele tipizate au fost adaptate la cerințele impuse de Regulament, astfel încât cetățenii să își exprime acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, exclusiv în scopul realizării serviciului public pe care îl solicită.

Comisia de implementare și dezvoltare a standardelor de Control Intern Managerial a dispus măsuri specifice de protecție a datelor și informațiilor cu caracter personal prelucrate de instituție, prin mijloace automatizate și manuale, în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. 6 din Regulament.

De la data intrării în vigoare a Regulamentului schimbul de date între Casa de Pensii și majoritatea instituțiilor s-a desfășurat în condiții optime, conform legii.

- Ce obiective v-ați propus pentru acest an?

- Pentru anul 2019, Casa de Pensii Mureș are ca obiective strategice asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent și eficient, simplificarea operațională a activităților specifice și prevenirea riscurilor și cauzelor de vulnerabilitate ale sistemului de stabilire și plată a pensiilor.

 

Lasă un comentariu