COMUNICAT DE PRESĂ

În cadrul manifestărilor desfășurate sub genericul “Primăvara culturală la Sfântu Gheorghe”, în data de 14 martie 2019, la Hanul “Nufărul” de pe malul lacului Reci, s-a desfășurat Masa rotundă cu tema “Români pentru români. Solidaritate cu românii din Covasna și Harghita”, cu participarea unor asociații și societăți din țară care au sprijinit activitatea cultural-științifică și civică din Arcul Intracarpatic, printre care Asociația Calea Neamului din Brașov, Asociația Neamunit din București, Frăția Ortodoxă “Sf. Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de Biruință” din Ploiești, Asociația Dacia Noastră din București, organizațiile naționale Straja Carpaților, Frăția Mihai Viteazul și ASCIOR din Buzău, Aeroclubul “Iosif Silimon” din Brașov. Din partea organizatorilor, au participat conducerile Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș, Centrului European de Studii Covasna-Harghita, Centrului Ecleziastic de Documentare “Mitropolit Nicolae Colan”, Ligii Cultural - Creștine “Andrei Șaguna”, Fundației “Mihai Viteazul” și Despărțământului Covasna-Harghita al ASTRA.

Participanții la dezbateri au apreciat necesitatea și oportunitatea acestei întâlniri, care a oferit posibilitatea unui schimb util de idei și a generalizării exemplelor de bună practică. Fiecare organizație participantă a prezentat succint experiența proprie în organizarea unor acțiuni de sprijin al comunităților românești din sud-estul Transilvaniei și a propus soluții pragmatice de multiplicare a solidarității cu românii din acest areal. Dezbaterile s-au purtat pe baza informațiilor cuprinse în materialul “Români pentru români. Solidaritate cu românii din Covasna și Harghita”, prezentat de dr. Ioan Lăcătușu și prof. Florentina Teacă, iar conducerile organizațiilor participante și-au însușit propunerile formulate de organizatori, precum: sprijinirea înființării unor noi asociații culturale și civice în localitățile românești și pentru perfecționarea unor persoane specializate în redactarea și implementarea unor proiecte privind păstrarea și afirmarea culturii și spiritualității românești; urgentarea demersurilor pentru reabilitarea, în regim de urgență, a bisericii “Sf. Nicolae” din Brețcu, construită în anul 1783 (monument istoric), cu pictură veche în frescă, în stare avansată de degradare, a bisericii “Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din Vârghiș, construită în 1814, din lemn (monument istoric), și pentru finalizarea lucrărilor de construcție la Biserica “Buna Vestire” din Sf. Gheorghe; implicarea în ridicarea de troițe pe locul fostelor biserici românești dispărute din Eparhia Covasnei și Harghitei; acordarea de sprijin pentru înălțarea busturilor protopopilor Aurel Nistor și Ioan Rafiroiu, importanți lideri ai comunității românești din județul Covasna, din perioada interbelică; continuarea sprijinului acordat Casei de Copii “Sfântul Iosif” din Odorheiu Secuiesc și pentru alte instituții cu profil asemănător; acordarea de sprijin pentru integrarea populației de etnie romă, vorbitoare de limba română - populația cu cel mai mare spor natural; participarea la sărbătorile naționale și religioase și la alte manifestări culturale și științifice organizate de comunitățile românești din județele Covasna, Harghita și Mureș, în mod deosebit în comunitățile cu un număr redus de români.

De asemenea, s-a propus studierea posibilităților de reluare a proiectului din perioada interbelică, de înfrățire a școlilor și parohiilor românești din cele două județe, cu școli și parohii din țară, și acordarea de sprijin mediatic/pe rețelele de socializare pentru cunoașterea problemelor cu care se confruntă românii din Arcul Intracarpatic.

Participanții la eveniment au propus ca ziua de 14 martie, zi în care, în 1992, a fost înființată Liga Cultural Creștină “Andrei Șaguna” din Sfântu Gheorghe, să fie declarată Ziua solidarității tuturor românilor cu românii din Covasna, Harghita și Mureș și să fie instituit Premiul Ilie Moldovan, care să fie acordat, anual, în această zi, unor personalități care s-au remarcat în susținerea demersurilor românilor din județele menționate pentru păstrarea și afirmarea identității naționale. Denumirea distincției propuse reprezintă un omagiu adus pr. prof. univ. dr. Ilie Moldovan (1928-2012), ale cărui inițiative vor rămâne un model de atragere a românilor din Țară și de peste hotare pentru sprijinirea dăinuirii românești în Arcul Intracarpatic.

Lasă un comentariu