LUMEA SE SCHIMBĂ! ROMÂNIA CE FACE? (XVIII) MECANISMUL SCHIMBĂRILOR ECONOMICE ȘL SOCIALE

Distribuie pe:

Diferențele mari de distribuție a bogăției de la nivel mondial, condițiile de viață mizere în care trăiesc, în prezent, peste 1 miliard de oameni, escaladarea conflictelor armate în anumite regiuni ale lumii și degradarea rapidă a mediului dovedesc, toate, limitele strategiei de dezvoltare aplicate până de curând și necesitatea reformării acesteia.

În întreaga lume, mai mult de 2,5 miliarde de bărbați, femei și copii trăiesc în sărăcie, cu mai puțin de 2,5 dolari pe zi. Ei suferă de subnutriție, de boli contagioase ce ar putea fi prevenite, precum malaria, pojarul și tuberculoza, sunt afectați de degradarea mediului înconjurător, afectați de rate sporite de analfabetism și de numeroase alte probleme sociale, medicale, economice și politice.

Există însă metode de reducere a acestor probleme și acestea sunt reprezentate de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, care constituie componenta principală a „Declarației Mileniului", adoptată în cadrul Summit-ului Mileniului, „Rolul Organizației Națiunilor Unite (ONU) în Secolul XXI", din septembrie 2000.

Acest document cadru definește agenda ONU pentru secolul XXI cu privire la pace, securitate și dezvoltare. Declarația Mileniului este unica agendă globală în domeniul dezvoltării, asupra căreia există un acord la cel mai înalt nivel între majoritatea statelor lumii, dând guvernelor posibilitatea de a monitoriza mai bine dezvoltarea umană, de a intensifica mobilizarea resurselor naționale, cât și de a întări parteneriatele pentru dezvoltare".

S-au stabilit opt obiective de dezvoltare ale mileniului:

1. Eliminarea sărăciei severe și a foametei;

2. Accesul univer-sal la educația primară;

3. Promovarea egalității între sexe și încurajarea femeilor;

4. Reducerea mortalității infantile;

5. Îmbunătățirea sănătății materne;

6. Combaterea HIV/SIDA, a malariei și a tuberculozei;

7. Asigurarea sustenabilității mediului înconjurător;

8. Dezvoltarea unui parteneriat global pentru dezvoltare.

La data la care obiectivele mileniului ar fi trebuit să fie îndeplinite (2015), ONU a luat inițiativa extinderii lor de la 8 la 17, prin transformare în obiective ale dezvoltării durabile.

„Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) sau Obiectivele Globale, asumate de cele 193 de state membre ONU, în septembrie 2015, acoperă o gamă largă de tematici care promovează acțiunea globală în trei arii de dezvoltare durabilă principale: economie, societate și mediu. Cele 17 ODD-uri se adresează în egală măsură atât statelor și regiunilor subdezvoltate, cât și celor dezvoltate. Astfel, până în 2030, statele lumii s-au angajat să elimine sărăcia și foametea, să combată inegalitățile și injustiția și să adopte măsuri active privind protecția mediului înconjurător.

Iată care sunt și ce cuprind pe scurt cele 16 Obiective Globale:

1. Fără sărăcie - Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context, dat fiind faptul că, la nivel global, 1 miliard de persoane continuă să trăiască la limita subzistenței, cu mai puțin de 1.25 dolari/zi.

2. Foamete „zero" - Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile. În prezent, 795 de milioane de oameni suferă din pricina foametei, iar specialiștii în politicile de dezvoltare susțin că, dacă nu vor fi luate măsuri urgente, până în 2050, numărul acestora va ajunge la 2 miliarde.

3. Sănătate și bunăstare - Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă. Acest obiectiv se concentrează pe creșterea speranței de viață, reducerea mortalității infantile și a maladiilor grave (precum HIV/SIDA, malarie, TBC, poliomielită etc.), în special în statele în curs de dezvoltare.

4. Educație de calitate - Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare, de-a lungul vieții, pentru toți. În prezent, 103 milioane de tineri din lumea întreagă nu au acces la educație primară sau sunt analfabeți. Dintre aceștia, procentul cel mai semnificativ (60%) îl reprezintă tinerele femei sau fetele.

5. Egalitate de gen - Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor. La nivel global, doar în 46 de state femeile dețin mai mult de 30% din mandatele parlamentelor naționale.

6. Apă curată și sanitație - Asigurarea disponibilității și a managementului durabil al apei și a sanitației pentru toți. 40% din populația lumii suferă din pricina lipsei apei, iar aproximativ 1 miliard de oameni nu au acces la toalete proprii.

7. Energie curată și la prețuri accesibile - Asigurarea accesului tuturor la energie, la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern. Trei milioane de oameni, la nivel global, utilizează încă sursele tradiționale de energie, bazate în principal pe cărbune și gaze naturale.

8. Muncă decentă și creștere economică - Promovarea unei creșteri economice susținute, deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă și a unei munci decente pentru toți. Industrie, inovație și infrastructură - construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației. De exemplu, 1.5 miliarde de oameni, la nivel global, nu au acces la servicii de telefonie sigure.

9. Inegalități reduse - Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la alta. În țările în curs de dezvoltare, între 1990 și 2010, inegalitățile salariale au crescut cu 11%.

10. Orașe și comunități durabile - Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane, pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile. Până în 2050, peste 66% din populația globului va locui în centre urbane, în special în regiuni din Africa și Asia.

11. Consum și producție responsabile - Asigurarea unor tipare de consum și de producție durabile. Anual, 120 de miliarde de dolari ar putea fi economisite doar dacă populația globului ar utiliza numai becuri economice.

12. Acțiune climatică - Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor. Începând cu 1990, emisiile de CO2 au crescut cu aproximativ 50%.

13. Viața acvatică - Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, a mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă. Oceanele reprezintă 97% din apele lumii și absorb cca 30% din emisiile de CO2, preîntâmpinând astfel efectele dezastruoase ale încălzirii globale.

14. Viața terestră - Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate. Din cele 8.300 de specii de animale cunoscute, 8% au dispărut în totalitate, iar 22% sunt pe cale de dispariție.

15. Pace, justiție și instituții eficiente - Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. 1.26 bilioane de dolari reprezintă pierderile statelor subdezvoltate cauzate de corupție, mită, furturi sau evaziune fiscală.

16. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. Doar în anul 2014, asistența pentru dezvoltare, la nivel global, a ajuns la suma record de 135.2 miliarde de dolari".

 (Va urma)

Lasă un comentariu