LA NIVEL DE JUDEȚ, PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ A SCĂZUT CU 3,3%

Distribuie pe:

Dacă în primul trimestru din 2019 evoluția industriei județului Mureș a avut un trend pozitiv și creșteri destul de importante comparativ cu perioada similară din anul trecut, la nivelul celor patru luni trecute din acest an situația este pe minus la unele industrii. Conform datelor Direcției Județene de Statistică Mureș, director executiv Ioan Matei, în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2019, evoluția industriei, la nivel de județ, este nefavorabilă în raport cu aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, în perioada la care ne referim, indicele producției industriale a fost de 96,7%, înregistrând o scădere de 3,3% față de perioada celor patru luni din anul 2018.

În schimb, cifra de afaceri din industrie realizată de agenții economici din județ, atât pe piața internă, cât și pe cea externă, în primele patru luni din 2019, a înregistrat o creștere cu 8,7% față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Important de semnalat e faptul că indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie caracterizează evoluția veniturilor totale, înregistrate în perioada respectivă, provenite atât din activitățile principale, cât și din activitățile secundare ale întreprinderilor din eșantion. Cifra de afaceri nu include TVA și veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe. Raportarea cifrei de afaceri pe județ se face după sediul central al întreprinderii furnizoare de date.

Comerțul exterior realizat de agenții economici din județ, în perioada ianuarie - aprilie 2019, s-a caracterizat în exporturi în valoare de 155.352 mii de euro și importuri de 222.770 mii de euro. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, valoarea mărfurilor exportate a scăzut cu 2,6% (-4.087 mii de euro), iar valoarea importurilor a crescut cu 9,8% (+19.846 mii de euro). Ca urmare, deficitul comercial, în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2019, a fost de -67.418 mii de euro. În perioada similară din anul trecut, soldul balanței de comerț exterior a fost negativ, înregistrându-se un deficit de -43.485 mii de euro.

În cele patru luni trecute din anul 2019, conform clasificării din Nomenclatorul Combinat-NC, ponderi mai însemnate în structura exporturilor s-au înregistrat la: produse ale industriei chimice și ale industriei conexe (23,7%), mașini, aparate și echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul și imaginea (20,5%), materiale textile și articole din acestea (11,5%), mobilier și produse diverse (10,2%), produse de lemn, plută și împletituri din nuiele (9%), mijloace de transport (6,4%) etc. În timp ce la importuri, produsele industriei chimice și ale industriei conexe însumează 37.427 mii de euro, cu o pondere de 16,8%, mașinile, aparatele și echipamentele electrice, aparatele de înregistrat sau reprodus sunetul și imaginile însumează 32.840 mii de euro, cu o pondere de 14,7% etc.

În perioada celor patru luni trecute din 2019, numărul turiștilor care au vizitat județul nostru a crescut. Mai exact, 155.659 de persoane au vizitat județul Mureș, cu 6.915 persoane mai multe decât în perioada similară din anul trecut, respectiv o creștere de 4,6%, care au utilizat 291.480 nopți de cazare, cu 17.096 de nopți în plus. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare, în luna aprilie 2019, a fost de 34,7% pe total structură de cazare turistică, în creștere cu 3%, față de aprilie 2018. După țara de origine a turiștilor străini, 3.456 au venit din Ungaria, 2.055 din Republica Moldova, 1.541 din Germania, 1.364 din Italia.

Forța de muncă și câștigul salarial. Efectivul salariaților la sfârșitul lunii aprilie 2019 a fost de 141.434 de persoane, cu 2.743 de persoane mai multe decât la sfârșitul luni aprilie 2018. Câștigul salarial nominal mediu brut în luna aprilie 2019 a fost de 4.776 lei, iar cel net de 2.926 lei, cu un plus de 344 lei față de luna aprilie 2018. Indicele câștigului salarial real, calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal net și indicele prețurilor de consum, a crescut cu 8,8% în luna aprilie 2019, comparativ cu aceeași lună a anului 2018.

La sfârșitul lunii aprilie 2019, numărul șomerilor înregistrați a fost de 6.184 de persoane, cu 2.602 persoane mai puține decât în luna similară din 2018, iar rata șomajului a fost de 2,6%.

În trimestrul I 2019, numărul mediu al pensionarilor de asigurări de stat a fost de 131.848 de persoane, cu 654 persoane mai puține decât în același trimestru din 2018. Pensia medie lunară fiind de 1.118 lei, cu un plus de 101 lei față de trimestrul întâi 2018, deci a rămas aceeași.

În perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2019, la Oficiul Județean al Registrului Comerțului s-au înregistrat 19 societăți comerciale cu participare străină la capitalul social, care au subscris 102 mii de lei, echivalentul a 24.417 dolari, respectiv 21.538,3 euro.

În concluzie, economia județului Mureș, la unii indicatori (la producția industrială) a scăzut.

Lasă un comentariu