CAUZE OBIECTIVE CARE AU DETERMINAT O NOUĂ LEGE A PENSIILOR PUBLICE

- Interviu cu doamna EUGENIA NEAGOE, director executiv al Casei de Pensii Mureș -

- De ce a fost necesară o nouă lege a pensiilor?

- Legea nr. 127/2019 privind sistemul unitar de pensii publice (promulgată recent de președinte) oferă, în primul rând, stabilitate și eficiență legislativă. Legea nr. 19/2000 și legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii au suferit aproximativ 100 de modificări.

Apoi, interesul social exprimat constant prin solicitarea respectării principiului pentru muncă egală - pensie egală. Eliminarea inechităților între femei și bărbați, dar și între aceleași categorii de asigurați, care s-au pensionat în perioade de timp diferite.

Crearea unui echilibru între pensionari în raport de condițiile de muncă în care și-au desfășurat activitatea, dar și de importanța socială a activității desfășurată oferă predictibilitate, adică utilizarea acelorași parametri de calcul, atât pentru cei care s-au pensionat până în prezent, cât și pentru cei care urmează să se pensioneze, și eliminarea oricăror variabile din formula de calcul a punctajului mediu anual.

Corelarea cu ansamblul reglementărilor interne, în mod special cu prevederile Codului Fiscal, Codului Civil, Evidența Populației, Statute derogatorii, precum și armonizarea cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și reglementarea posibilității de a cumula veniturile din pensia anticipată cu venituri realizate din

desfășurarea unor activități sunt cauze la fel de importante care au dus la apariția noii legi a pensiilor publice.

- Ce impact vor avea noile reglementări?

- Noua lege a pensiilor asigură eliminarea inechităților, prin înlocuirea sintagmei “punctaj mediu anual” cu sintagma “număr total de puncte”. Această modificare este esențială în procesul de eliminare a inechităților, deoarece la calculul punctajului mediu anual s-a utilizat stagiul complet de cotizare stabilit de lege în funcție de data nașterii și în funcție de gen (femeie/bărbat).

În formula de calcul propusă, se elimină raportarea numărului total de puncte realizat de asigurat la stagiul complet de cotizare diferențiat în funcție de vârstă și de gen și, în felul acesta, se elimină cauza generatoare de inechitate.

Cuantumul pensiei va fi determinat exclusiv în funcție de baza de calcul a contribuției de asigurări sociale (venitul asigurat) și, astfel, se asigură respectarea principiului contributivității.

Numărul total de puncte al asiguratului se va determina prin însumarea punctajelor anuale, iar punctajele anuale se determină prin însumarea punctajelor lunare care, la rândul lor, reprezintă raportul dintre veniturile lunare asigurate și salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetelor anuale.

- Se mai acordă puncte suplimentare pentru grupele de muncă?

- Da, se mențin dispozițiile legale prin care se acordă număr suplimentar de puncte pentru perioadele de activitate desfășurate în grupe superioare de muncă, respectiv 50% pentru perioadele de activitate în grupa I sau speciale de muncă, și 25% pentru perioadele de activitate în grupa II sau deosebite de muncă.

Noua lege a pensiilor va avea efecte economice pozitive, prin eliminarea interdicției de a cumula pensia anticipată, anticipată parțială și invaliditate cu alte venituri.

În plus, noua lege utilizează un mod de exprimare astfel încât dispozițiile noului act normativ să fie clare, fluente, fără dificultăți sintactice și fără formulări echivoce. De asemenea, permite integrarea organică în sistemul legislației existente, prin corelare cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de același nivel cu care se află în conexiune.

Lasă un comentariu