NE-AM INTERESAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ - SPRIJIN ACORDAT FERMIERILOR PENTRU REFACEREA POTENȚIALULUI DE PRODUCȚIE AGRICOLĂ

Distribuie pe:

Până la sfârșitul lunii trecute, fermierii au avut posibilitatea de a accesa o sesiune de primire proiecte destinată investițiilor pentru prevenirea și combaterea Pestei Porcine Africane (PPA) în România, prin intermediul Măsurii 5 - Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare, respectiv a submăsurii 5.1 - Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile.

Au fost depuse, la nivel național, 174 de proiecte (105 proiecte aferente solicitanților publici și 69 de proiecte aferente solicitanților privați), în valoare de 15.739.108 euro, fiind disponibili, în total, 14.775.003 euro pentru selecția proiectelor.

Proiectele se află în analiză la nivelul AFIR în această perioadă.

Beneficiari eligibili

În cadrul acestor sesiuni pot beneficia de sprijin financiar fermieri, cooperative, grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor, cât și entități publice cu atribuții în domeniul sanitar-veterinar, autorități publice care au în administrare punctele de trecere a frontierei, drumurile publice și administratori/gestionari publici ai fondurilor cinegetice.

Prin Sm 5.1 sunt finanțate proiectele a căror valoare maximă eligibilă va fi de la 20.000 de euro până la 250.000 de euro, în funcție de tipul operațiunii și de submăsura accesată.

Pentru a fi eligibile la finanțare în cadrul acestei sesiuni, operațiunile/acțiunile trebuie să vizeze: investiții în instalații de dezinfectare și dezinsecție și în creșterea capacității operaționale pentru reducerea timpilor de diagnostic prin dotarea laboratoarelor și achiziția de mijloace de transport a probelor; achiziționarea de camere frigorifice pentru depozitarea temporară a animalelor sălbatice ucise până la primirea rezultatelor probelor prelevate; investiții în instalații, echipamente și infrastructura sanitară și garduri de protecție, inclusiv repelenți, în cadrul fermelor, pentru asigurarea biosecurității.

Obiective urmărite

Sprijinul acordat prin această sub-măsură contribuie la: creșterea capacității operaționale de prevenire a apariției epidemiilor și combaterea acestora, inclusiv prin diminuarea timpului de reacție din partea autorităților sau reducerea efectelor dezastrelor naturale, a evenimentelor adverse și catastrofale asupra potențialului de producție agricolă. O noutate în cadrul acestei sesiuni este faptul că vor putea fi decontate cheltuielile eligibile stabilite în cadrul proiectului, inclusiv cele efectuate înainte de depunerea cererii de finanțare, dar nu mai devreme de data recunoașterii oficiale de către autoritățile competente a producerii fenomenului epizootiei de pestă porcină africană, respectiv data de 31.07.2017, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Lasă un comentariu