ÎN LUNA AUGUST, UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, VERIFICATE DE CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Distribuie pe:

Pe parcursul acestei luni, Ministerul Educației Naționale derulează, în unitățile de învățământ din țară, o inspecție tematică, dublată de o analiză de risc, privind evoluția situației școlare a elevilor din învățământul gimnazial, de la înscrierea în clasa a V-a, în anul școlar 2015-2016, până la susținerea Evaluării Naționale, din anul școlar 2018 - 2019. Acțiunea își propune identificarea grupurilor defavorizate de elevi aflați în risc de abandon școlar, prevenirea excluziunii școlare, precum și reducerea/remedierea erorilor din documentele școlare.

Cu prilejul acestei inspecții/analize de risc, experții din Corpul de control al ministrului Educației Naționale vor analiza situația școlară a elevilor promovați, corigenți, repetenți, cu situație școlară neîncheiată și transferați în cadrul metodologic, în anii școlari selectați, la nivelul unităților de învățământ din toată țara, informează Ministerul Educației Naționale.

Lasă un comentariu