ANONIMUL, LEGEA ȘI... CUNOAȘTEREA

Distribuie pe:

* Poți vedea orașe fără apărare, fără legi, fără scriere, dar un popor fără Dumnezeu, fără rugăciune și practici religioase n-a văzut nimeni”.

Plutarh (42-125 d.Hr), scriitor moralist de origine greacă, cunoscut mai ales prin scrierile sale biografice și filosofice. Este autorul tratatului “Despre Isis și Osiris” care este o prezentare a religiei egiptene, una din cele mai longevive din istoria omenirii. A fost unul din principalii reprezentanți ai aticismului în literatura greacă. Studiază la Atena retorica, filosofia, științele vremii sale, și frecventează “Academia Platoniană”. La Roma predă filosofia morală. Avea cunoștințe enciclopedice, fiind foarte prețuit în cercurile eleniste.

***

* Legea lui Dumnezeu este legea binelui. Universul este construit pe tiparul binelui. În viitor, știința și religia trebuie să-și dea mâna, pentru a ajunge la o singură teorie care explică lumea. Cunoașterea aduce cea mai mare bucurie. Ea aduce adevărul despre tine”.

E exact cum spune Iisus: “...și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi”.

Dumitru Constantin Dulcan, profesor universitar, psihiatru, om de știință, cercetător în domeniul conștiinței, scriitor, autor de brevete de invenții, deținător al mai multor premii științifice și literare în țară și străinătate. Medic primar Neorologie. Șef la Catedra de Neurologie a Universității Titu Maiorescu. Autorul cărților: Inteligența materiei, Mintea de dincolo, În căutarea sensului pierdut, Oginda conștiinței și Somnul rațiunii.

***

* Cine-l cunoaște pe Dumnezeu, niciodată nu-l descrie, cine nu-l cunoaște, acela îl descrie”.

Paulo Coelho (1947-) scriitor Brazilian. Cărțile sale au fost traduse în 67 de limbi și publicate în 150 de țări. În societatea contemporană, operele lui se socot clasice. Ideile de bază sunt drama și psihologia. “ALCHIMISTUL” e unul dintre cele mai importante fenomene literare, fiind pe locul 6 în lume, apărând într-un tiraj de 35 milioane de exemplare în 67 de limbi din 74 de țări.

***

* Dumnezeu este marele anonim, pe care nu-l poate numi niciun nume. Dumnezeu este prototipul etern al întregii frumuseți. El este veșnic ca origine a frumuseții adevărate. Dumnezeu este binele, nu ca cea mai înaltă valoare, ci ca valoarea tuturor valorilor. Dumnezeu este mai mult decât rațiunea și de aceea el nu poate fi sesizat cu gândirea. Dumnezeu este asemenea nemărginitei adâncimi a unei prăpăstii și a infinitei depărtări a unui pustiu”.

Plotin (204-270 d. Hr.), filosof grec, considerat părintele curentului filosofic cunoscut drept neoplatonism. El construiește o doctrină originară expunând o filosofie extrem de sistematică. A încercat să concilieze în scrierile sale exigențele raționalității, caracteristică filosofiei grecești, cu aspirațiile mistice. Prelegerile și scrierile sale au fost preluate cu o remarcabilă acuratețe de principalul său discipol și publicate între 301-305, sub titlul de ENNEADE. A beneficiat de protecția și prietenia împăratului Gallienus (218-268). Înainte de moartea sa, în anul 270, după o grea suferință, el rostește: “Mă străduiesc să înalț divinul din mine la divinul din univers”.

 

Lasă un comentariu