“MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ - EXEMPLE DE BUNE PRACTICI”

Distribuie pe:

Municipiul Târgu-Mureș a organizat vineri, 27 septembrie 2019, conferința cu tema: “Managementul calității în administrația publică locală - Exemple de bune practici”, din cadrul proiectului “Creșterea calității serviciilor publice, îmbunătățirea sistemului de manage-ment al calității - Târgu-Mureș”, cod SMIS 119702, SIPOCA 462, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

În cadrul acestui proiect, U.A.T. Municipiul Târgu-Mureș a fost certificată pentru Sistemul de Management al Calității în conformitate cu cerințele ISO 9001:2015.

Implementarea Sistemului integrat de management al calității la nivelul instituțiilor publice locale reprezintă un obiectiv prevăzut în Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP 2014 - 2020). În vederea obținerii acestui certificat ISO 9001:2015, au fost organizate cursuri de instruire în domeniul sistemului de management al calității și activități privind realizarea auditului de certificare ISO 9001:2015 la nivelul direcțiilor Municipiului Târgu-Mureș.

Lasă un comentariu