LA CASA IANCULUI

Distribuie pe:

În cadrul ciclului de conferințe consacrate marilor personalități care au influențat puternic viața social-economică și politică a României, prof. Gheorghe Nistor a prezentat miercuri, 16 octombrie, la Casa Iancului, un amplu material despre viața și activitatea ilustrului economist, sociolog, pedagog, politician, teoretician, eseist, jurnalist, VIRGIL TRAIAN MADGEARU (1887 - 1949). Iată doar câteva date biografice ale celui care a fost numit „cel mai mare economist"al epocii sale:

După ce termină studiile liceale în anul 1907, Virgil Madgearu pleacă pentru a-și continua studiile universitate la Leipzig - Germania, considerată la acea vreme una din cele mai puternice și faimoase centre universitare din Europa. În 1910 termină studiile și își ia doctoratul cu calificativul suprem ,,Summum cum laude". Pleacă la Londra pentru a-și aprofunda cunoștințele de limba engleză, timp în care face practică la o renumită bancă englezească, aspect care îi va folosi mult în perioada viitoare.

Revenit în țară în 1912, este numit Șef Serviciu la „Casa Centrală a Meseriilor și Asigurărilor Muncitorești". Aici se va remarca mai ales prin publicarea unui mare număr de articole și studii privind diverse aspecte social-economice și politice ale societății românești de la cea vreme. Fiind repede remarcat ca o somitate în domeniu, a ocupat mai apoi funcția de profesor la Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale Românești, unde va forma un număr mare de străluciți economiști și finan-țiști români. În perioada 1929 -1933 a fost cooptat în mai multe guverne, ocupând pe rând funcția de ministru al comerțului, finanțelor, comunicațiilor, agriculturii.

A scris un număr de 45 de studii fundamentale în diverse domenii, prioritare fiind cel economic, finanțe, agricultură. A fost inițiatorul a 16 legi (a minelor, bursei, zonelor libere, poștei, apărarea liniștei și ordinea publică, monopolului, căilor ferate, Inaltei Curți de Conturi, a Casei de Economii etc.) A înființat ,,Școala Superioară de Tehnică și Practică Socială", unde s-au perfecționat mai apoi foarte multe cadre didactice universitare.

A fost un foarte activ parlamentar cu o bogată, și mai ales o rodnică activitate în Parlamentul României, reprezentând țara la numeroase reuniuni internaționale de mare însemnătate pentru noi. Ca membru a Partidului Național Țărănesc, a fost cel care a formulat, în termeni moderni, doctrina acestui partid, dar a fost, în mai multe rânduri, și apărătorul unor idei socialiste, influențat fiind de cele trăite personal: răscoala de la 1907, Grivița 1933, arestarea socialiștilor în 1921 etc., el fiind mereu de partea ,,dreptății sociale".

Denunțând fascizarea țării și tratatul păgubos încheiat de România cu Germania, a intrat în dizgrația Gărzii de Fier, care l-a asasinat la 27 noiembrie1940, în pădurea Snagov, în aceeași zi în care a fost asasinat și Nicolae Iorga.

Virgil Madgearu a fost nu numai o mare personalitate într-un moment de început a modernizării economiei naționale românești, dar și un mare reformator, fiind cel care a dat țării, în acea grea perioadă, mari specialiști în finanțe, sociologie, economie, aceștia fiind cei care îi vor continua mai apoi activitate didactică universitară.

Clipa de poezie a fost susținută de jrs. Silviu Rațiu și subsemnatul.

Lasă un comentariu