UPDATE/MINISTERUL MUNCII PROPUNE CREȘTEREA SALARIULUI MINIM BRUT PE ȚARĂ LA 2.262 LEI LUNAR, ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2020 (PROIECT)

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a publicat miercuri un proiect de Hotărâre de Guvern conform căruia salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 2.262 lei lunar, începând din ianuarie 2020, pentru un program normal de lucru, în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,518 lei/oră.

“Prin excepție (..), începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se majorează de la 2.262 lei la 2.620 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 15,657 lei/oră”, se menționează în document.

Acesta precizează că, începând cu 1 ianuarie 2020, toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.262 lei al salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

“Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată să fie majorat la 2.262 lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezintă o creștere de 8,7% față de luna decembrie 2019”, se precizează în Nota de fundamentare ce însoțește proiectul.

În prezent, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este stabilit la 2.080 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, în medie, pe lună, în anul 2019, reprezentând 12,43 lei/oră.

Salariul minim brut pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, va crește cu 11,5 % față de luna decembrie 2019.

Reprezentanții MMJS precizează, în nota de fundamentare, că impactul macroeconomic a fost inclus în valoarea și dinamica indicatorilor macroeconomici și sociali din Prognoza de primăvară 2019, indicatori care stau la baza proiecțiilor veniturilor bugetare pentru anul 2020.

În conformitate cu Codul muncii, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabilește prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor și a patronatelor.

“Nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de 2.262 lei lunar și 2.620 lei lunar a fost stabilit în urma dezbaterilor cu partenerii sociali”, se mai arată în notă.

Lasă un comentariu