PROIECT: CONCEDII PLĂTITE PENTRU EVENIMENTE ÎN FAMILIE ALE PERSONALULUI AUXILIAR DIN MAGISTRATURĂ!

Distribuie pe:

În 29 octombrie 2019, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre pentru modificarea regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate și a personalului conex din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 186/2007.

Proiectul prevede modificarea articolului 16 din actul normativ menționat, astfel:

„Art. 16 (1) - În afara concediului de odihnă, personalul auxiliar de specialitate și personalul conex au dreptul la concedii plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă, în cazul unor evenimente familiale deosebite, și anume: a) căsătoria - 5 zile lucrătoare; b) căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare; c) decesul soțului sau soției ori al unei rude de până la gradul al III-lea, inclusiv a soțului (soției) acestuia - 3 zile lucrătoare; d) controlul medical anual - o zi lucrătoare.

(2) Personalul auxiliar de specialitate și personalul conex au dreptul la concediul paternal, în condițiile legii.

(3) Concediile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) nu se pot acorda mai târziu de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

(4) Concediile plătite, prevăzute la alin. (1) și (2), se acordă, la cererea solicitantului, de către președintele instanței, respectiv conducătorul parchetului".

Lasă un comentariu