MODIFICĂRI IMPORTANTE ÎN FAVOAREA MEDICILOR REZIDENȚI

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 877 din 31 octombrie 2019, a fost publicată Legea nr. 197/2019 pentru modificarea și completarea OUG nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului.

Noua lege instituie, printre altele, modificări importante în favoarea medicilor rezidenți, astfel: Se asigură accesul la un loc de rezidențiat pentru toți absolvenții de medicină, medicină dentară și farmacie cu diplomă de licență din promoția anului în curs și se păstrează toate drepturile de rezident pentru medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți, respectiv farmaciștii rezidenți care ocupă prin concurs posturi de asistent de cercetare științifică.

Totodată, se lărgește sfera instituțiilor unde se desfășoară, în mod descentralizat, pregătirea în rezidențiat. Astfel, pe lângă centrele universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, prin departamentele de învățământ postuniversitar medical, medico-dentar și farmaceutic, se adaugă cabinetele medicale individuale de medicină de familie, precum și unitățile sanitare ale ministerelor cu rețea sanitară proprie sau unitățile sanitare aflate în administrarea unităților publice locale.

În noua lege se prevăd mai multe beneficii materiale pentru directorii de program și responsabilii de formare. Astfel, aceștia beneficiază de majorarea salariului de bază avut pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază.

Importantă este și modificarea posibilităților de angajare ale medicilor rezidenți care au finalizat pregătirea în rezidențiat, dar nu au promovat examenul de specialitate.

Astfel, aceștia pot fi încadrați cu contract individual de muncă, inclusiv în unități sanitare publice, și nu doar în cabinete medicale individuale cum era prevăzut până la intrarea în vigoare a noii legi, în funcție de specialitatea în care s-a efectuat pregătirea de rezidențiat și sub îndrumarea unui medic cu drept de liberă practică în specialitatea respectivă.

În aceste cazuri, încadrarea se va face pe perioadă determinată de un an, cu posibilitate de prelungire anuală, până la maximum 3 ani.

Lasă un comentariu