AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII A FOST SIMPLIFICATĂ!

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 873, din 30 octombrie 2019, a fost publicată Legea nr. 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prin care procedurile de avizare pentru mai multe lucrări de construire se simplifică.

Avizele, valabile și pentru rețelele de utilități

Noua lege elimină unele avize prealabile și scurtarea termenelor pentru obținerea unor documente urbanistice, iar ca element de noutate este faptul că certificatul de urbanism se va putea emite și în format digital.

În cazurile expres prevăzute de lege, nu mai sunt necesare anumite documente, respectiv avizul serviciilor deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației, actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului sau avizul comisiei tehnice de circulație.

În ceea ce privește racordarea la rețelele de utilități publice, conform noii legi, avizele obținute în procedura de autorizare sunt valabile atât pentru executarea lucrărilor de construcție, cât și pentru lucrările de racordare și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică, telefon etc.

Certificat de urbanism digital

Noua lege introduce posibilitatea emiterii certificatului de urbanism și în format digital, prin intermediul poștei electronice, în măsura în care solicitantul și-a exprimat acordul în acest sens.

Avizele (acordurile) solicitate prin certificatul de urbanism trebuie să se refere strict la tipul de lucrări necesare realizării construcțiilor, fiind interzisă solicitarea de avize (acorduri) care nu au temei tehnic și legal în raport cu obiectul lucrării autorizate.

Autoritatea emitentă a certificatului de urbanism este obligată să indice, în mod nominal, operatorii de rețele tehnico-edilitare care sunt competenți să emită avizele (acordurile) impuse în certificatul de urbanism, ușurând astfel sarcina beneficiarului de a identifica respectivii operatori, la nivel local.

Autorizații, atât pentru construire, cât și pentru demolare

O altă modificare importantă este cea legată de scurtarea termenelor aplicabile în procedura de autorizare pentru obținerea certificatului de urbanism, a autorizației de construire în regim de urgență, a avizului autorității administrației publice centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural sau al structurilor deconcentrate aferente.

În cazul în care lucrările nu sunt demarate sau finalizate în perioada de valabilitate a autorizației de construire sau intervine o schimbare a temei autorizate, procedura se modifică. Astfel, în măsura respectării condițiilor expres prevăzute de lege, se va emite o nouă autorizație, fără a fi necesară emiterea unui nou certificat de urbanism, a unor noi avize și (sau) a unei noi documentații pentru autorizarea executării lucrărilor.

O altă modificare benefică, în sensul simplificării procedurilor administrative care stau la baza edificării unei noi construcții, constă în posibilitatea emiterii unei singure autorizații prin care se aprobă atât demolarea construcției vechi aflate pe terenul pe care se va construi, cât și construirea noii clădiri.

Fără autorizație de construire extinsă

Noul act normativ prevede faptul că lucrările de modificare a compartimentărilor interioare sau de închidere a balcoanelor (logiilor) se autorizează în baza unei documentații cu caracter simplificat.

Prin același act normativ, a fost completată lista de lucrări care se pot efectua fără autorizație de construire, inclusiv în ceea ce privește construcțiile monument istoric sau cu valoare arhitecturală (istorică) stabilită și construcțiile amplasate în zona de protecție a monumentelor istorice sau în zonele construite protejate.

Noua reglementare clarifică regimul aplicabil anumitor lucrări de construire, prin excluderea expresă a acestora de la procedura de autorizare și, totodată, susține protejarea patrimoniului cultural prin simplificarea procedurii de avizare pentru lucrările expres prevăzute.

Cu privire la acestea din urmă, autoritatea publică din domeniul protejării patrimoniului cultural trebuie notificată, urmând ca acordul scris din partea acesteia să fie obținut în maximum 30 de zile, depășirea acestui termen fiind considerată acord tacit.

Prevederi de interes general

Potrivit noii legi, prefectul va avea posibilitatea să anuleze autorizația de construire sau de desființare (demolare), dacă Inspectoratul de Stat în Construcții constată, în urma unui control, că autorizația a fost emisă cu încălcarea prevederilor legale.

De asemenea, noua lege introduce, cu titlu general, obligația de a înființa comisia pentru acord unic la nivelul autorităților administrației publice județene și al celor din municipiile reședință de județ.

Prin intermediul acestei comisii se vor obține, contra cost, avizele (acordurile) necesare autorizării lucrărilor de construcții. La nivel local, constituirea comisiei pentru acord unic este opțională.

Lasă un comentariu